Print

De aandeelhouders van Crelan

Een 100% Belgische en coöperatieve bank

Achter Crelan staat de sterke coöperatieve kas, CrelanCo. CrelanCo en de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet hebben 100% van de aandelen van Crelan in handen.

Crelan is dus een 100% Belgische bank. Beslissingen worden in België genomen met kennis van zaken van de lokale markt en dat is goed voor een bank die dicht bij haar klanten wil staan.

Crelan is ook een op en top coöperatieve bank. De klanten kunnen een stukje mede-eigenaar worden van Crelan bank door maatschappelijke aandelen van CrelanCo te kopen. Meer dan 288.000 coöperanten hebben reeds die stap gezet en participeren in het duurzame groeiverhaal van Crelan.

Een coöperatieve bank: de geschiedenis

In de jaren zestig werden de coöperatieve kassen Lanbokas, in Vlaanderen, en Agricaisse, in Wallonië, opgericht. Het was hun taak om spaargeld van de landbouwers in te zamelen en kredieten toe te staan binnen vastgestelde limieten, en dit met de steun en onder het toezicht van de bank.

In de jaren negentig werden Lanbokas en Agricaisse, samen met hun regionale kassen - Divilan, Interlan, Invelan, Rentalan, Agricas, Divicas, Ecupa en Rentacas - de eerste aandeelhouders van Crelan. Vandaag zijn ze nog steeds aandeelhouder via hun opvolger CrelanCo. CrelanCo richt zich nu niet meer uitsluitend tot de landbouwers, maar ook tot alle particuliere klanten.

CrelanCo en Crelan NV vormen een Federatie van kredietinstellingen, zij staan dus borg voor elkaar en de dagelijkse leiding van de twee entiteiten wordt waargenomen door het directiecomité van Crelan NV.

De structuur van CrelanCo

CrelanCo, de sterke coöperatieve kas achter Crelan, ontstond op 5 november 2015 na de fusie van Lanbokas, Agricaisse en de acht regionale kassen.

De Raad van Bestuur van de cvba CrelanCo is samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen van de landbouw en uit uit zes vertegenwoordigers van de academische of de bedrijfswereld (onafhankelijk van de beroepsverenigingen).

De Raad van Bestuur bevat evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden en dat in beide categorieën.

Crelan is een coöperatieve bank, dat betekent dat klanten kunnen kiezen om een stukje mede-eigenaar van de bank te worden. Daarvoor kopen ze maatschappelijke aandelen van CrelanCo.

Het maatschappelijk kapitaal van CrelanCo bestaat uit aandelen op naam met een nominale waarde van 12,40 euro per aandeel. Intekenen op de maatschappelijke aandelen van CrelanCo, kan met een maximum van 4005,20 euro per persoon. Wie voor minimum 124 euro intekent op maatschappelijke aandelen van CrelanCo wordt automatisch coöperant of Fidelio-klant. Door coöperant te worden, hebben de klanten de mogelijkheid om een dividend te verwerven en genieten ze een aantal bancaire en niet-bancaire voordelen.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent