Print

Crelan "zoals een werkgever hoort te zijn"

1. Kerncijfers personeel

Op 31 december 2017 maken 1.189 personeelsleden deel uit van de Groep Crelan waarvan er 836 voor Crelan werken, 16 voor Crelan Insurance en 337 voor Europabank.

Specifiek voor Crelan NV (zonder haar dochters):

Het totaal aantal bezoldigde medewerkers van Crelan bedraagt 836 personen tegenover 901 eind 2016. Samen met de 1.791 medewerkers in de agentschappen (onder het statuut van gedelegeerd agent of als bezoldigd werknemer in een agentschap), bedraagt het totaal aantal medewerkers voor Crelan 2.627 personen.

2. De Crelan-waarden en HR-beleid

Onze waarden vormen ook de hoekstenen van ons HR-beleid :

Waarden

Persoonlijk

Als middelgroot bedrijf hanteren we een slank bedrijfsmodel met een beperkt aantal beslissingsniveaus. Daarnaast vinden we het samenwerken aan projecten belangrijk. Hierdoor stimuleren we de persoonlijke contacten tussen collega’s onderling en tussen medewerkers op het hoofdkantoor en in de agentschappen.

Als medewerker van Crelan sta je er dus niet alleen voor en kan je rekenen op jouw collega’s bij het realiseren van uitdagende doelstellingen.

Leidinggevenden leiden we op tot een persoonlijke coach en dit niet enkel op het vlak van kennis en techniciteit, maar ook op vlak van vaardigheden. Het is de missie van elke coach bij Crelan om bij de medewerkers de beste talenten naar boven te halen en hen te laten ontplooien en te groeien naar nieuwe uitdagingen.

Verbonden

Crelan is een middelgrote 100% Belgische bank, met heel wat klanten die ook coöperatief aandeelhouder zijn. De behoeften van onze klanten en de doelstellingen van de bank zijn daardoor sterk verbonden. Deze verbondenheid voel je ook onder de medewerkers onderling. Om een optimale service aan onze klanten aan te bieden is immers een goede samenwerking nodig tussen gemotiveerde medewerkers op het hoofdkantoor en in de agentschappen.

Meer nog, de verbondenheid met onze klanten daagt ons uit om steeds beter te doen in onze job. We willen immers dat klanten deze verbondenheid voelen in de kwaliteit van onze producten, diensten en service.

Verantwoord

Bankieren is een zaak van vertrouwen en zoals het spreekwoord het zegt : ‘vertrouwen moet je verdienen’. We willen dan ook op een verantwoorde manier omspringen met de spaargelden van onze klanten zowel in de keuze van de investeringsprojecten die we via kredieten aan onze klanten, zelfstandigen, ondernemingen en landbouwers helpen realiseren als in de beleggingsproducten die we voorstellen aan onze klanten.

Respectvol

Nieuwe medewerkers worden niet aangeworven voor één functie of een specifiek project. Medewerkers worden aangeworven voor een loopbaan die maximaal aansluit bij hun mogelijkheden, talenten en ambities.

Wie initiatief neemt en onderneemt, kan ook al eens een fout maken. Net zoals we talent koesteren en maximale ontplooiingskansen geven, gaan we respectvol om met elkaar wanneer het eens tegen zit. Respectvol samenwerken dragen we dan ook hoog in het vaandel.

Als werkgever willen we ook het vertrouwen van onze medewerkers blijven genieten onder andere door het aanbieden van duidelijke doelstellingen, een faire en transparante verloning, open feedback en van voldoende opleidingsmogelijkheden binnen en buiten de bank. We publiceren alle vacatures ook intern in de bank waardoor we alle medewerkers volop de kans willen bieden om hun carrière uit te bouwen.

Dankzij het uitdragen van onze Crelan-kernwaarden in het HR-beleid, mag de bank zich ‘Top Employer’ noemen : 

Steven Van Raemdonck, deputy country manager voor het Top Employers Institute:  “Optimale werkomstandigheden zorgen ervoor dat werknemers zich op zowel persoonlijk als professioneel vlak kunnen ontwikkelen. Ons grondig onderzoek heeft aangetoond dat Crelan, een uitstekende werkomgeving biedt en een brede waaier aan creatieve initiatieven voorstelt, van secundaire arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden tot goed doordachte performancemanagementprogramma’s die uitstekend aansluiten op de bedrijfscultuur.”

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent