Print

De Groep Crelan

De Groep Crelan dat is de coöperatieve bank Crelan en haar twee dochters, Crelan Insurance en de nichebank Europabank.

Structuur Groep Crelan

Crelan

Crelan is een coöperatieve bank waar u als klant voelt dat er een persoonlijk contact is. Op mensenmaat, dat is ons handelsmerk en dat uit zich elke dag in de vertrouwensrelatie die de bank heeft met haar klanten. Crelan hanteert een duurzaam model en toont een echt maatschappelijk engagement.

Haar soliditeit en coöperatieve verankering dankt Crelan aan haar aandeelhouders: de Belgische coöperatieve kas, CrelanCo en de Federatie van de Kassen van het Landbouwkrediet. Crelan is dus een 100% Belgische bank en concentreert zich op de Belgische markt.


De bank biedt een uitgebreid gamma producten en diensten aan voor de particulieren, de zelfstandigen en de KMO's. Daarnaast blijft Crelan uiteraard met een gespecialiseerd productengamma de bevoorrechte partner van de land- en tuinbouwers en van de grote ondernemingen uit de land- en tuinbouwsector.


Crelan is een volwaardig alternatief voor de grote banken.


De coöperanten van Crelan kunnen rekenen op een waaier aan voordelen.

Crelan Insurance

Crelan biedt via haar dochter Crelan Insurance kredietgebonden verzekeringen aan. Daarnaast sloot de bank een samenwerkingsovereenkomst met verzekeraar Fidea voor schadeverzekeringen, voor de levensverzekeringen (sparen) is er een overeenkomst met Delta Lloyd Life.

Verslag over de solvabiliteit en financiële toestand

Europabank

Europabank is een typische nichebank. Ze heeft een specifiek producten- en dienstengamma. Best is ze bekend voor haar specialisatie in consumentenkrediet. Handelaars kennen de bank ook als verwerker van transacties met de betaalkaarten Visa en MasterCard. Bij bedrijven, middenstand en vrije beroepen is Europabank gekend als aanbieder van financiële leasing.

Europabank werkt autonoom en onder eigen naam.

Synergieën

De synergieën tussen Crelan en Europabank zijn van drieërlei aard: zo wordt er op commercieel, technisch en financieel vlak samengewerkt voor bijvoorbeeld hypothecaire kredieten, leasings of audit.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent