Print

(op 31/12/2015, inclusief Keytrade Bank)

Kerncijfers

 

Land-per-land rapportering

Krachtens artikel 420 van de Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen (de zogenaamde ‘nieuwe Bankenwet’), dient Crelan de hieronder vermelde gegevens voor boekjaar 2013 bekend te maken op geconsolideerde basis, uitgesplitst naar EU-lidstaat en naar derde land waarin Crelan gevestigd is (door middel van een bijkantoor en/of dochteronderneming).

Land Entiteit Activiteit Omzet* FTE
Belgïe Groep Crelan (Crelan, Keytradebank en Europabank) Bank en andere financiële diensten
343 1.320,98
Luxembourg Keytrade Bank Luxembourg SA (Filiale de KTB) Bank en andere financiële diensten 5 10
Zwitserland Strateo (Branch de KTB) Bank en andere financiële diensten 1 6
Nederland Keytrade Bank Nederland (Branch de KTB) Bank en andere financiële diensten 0 5
*De omzet wordt gedefinieerd als totaal van de financiële exploitatiebaten en lasten volgens de IFRS jaarrekening per 31/12/2013.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent