Print

Mecenaat

Crelan speelt een sociale rol in de maatschappij door zich onder meer te engageren in het culturele mecenaat en de steun aan liefdadigheidsprojecten. Op die manier wenst de bank haar coöperatieve waarden zoals duurzaamheid, solidariteit, hartelijkheid en nabijheid met haar klanten en met het grote publiek te delen.

Galerie Crelan

De hoofdzetel van Crelan beschikt op de gelijkvloerse verdieping over een ruime en ideale tentoonstellingsruimte. Deze ruimte, de Galerie Dupuis, wordt gratis ter beschikking gesteld van jonge artiesten die Belg zijn of in België wonen.

Kom naar de tentoonstelling "Vlaggen & Blauwe Luchten" van Geert Van Doorsselaere

Van 22/06/2016 tot 20/01/2017

Geert Van Doorsselaere: In mijn artistieke werk focus ik op de spanning die er is tussen de werkelijkheid en het beeld dat we van de werkelijkheid vormen. Dagdagelijkse beelden zijn door intens gebruik vaak vervreemd
geraakt van de oorspronkelijke beelden.


Crelan steunt de artiesten

De bank biedt gewoonlijk die artiesten de nodige logistieke steun voor de realisatie van uitnodigingen en folders en voor de organisatie van de vernissages,...
Voor de coördinatie van de tentoonstellingen doet de bank beroep op een artistiek raadgever.

De geselecteerde werken worden telkens gedurende twee à drie maanden tentoongesteld en voorgesteld aan zakenrelaties en aan de gespecialiseerde pers tijdens een vernissage.

Om kantoren en vergaderzalen op te fleuren koopt Crelan ook regelmatig zelf werken van de artiesten aan.

Wenst u persoonlijk uitgenodigd te worden op de vernissages, dan kan u ons dit laten weten op het volgende adres: michel.ernotte@crelan.be

Dominique Romeyer et Aimée Terburg partagent cette interaction
avec l’art abstrait formel. Leur recherche ludique et sérieuse à la fois
aboutit à un résultat différent de l’expérimentation de l’espace, mais a
en commun l’expérience de l’instant figé dans le mouvement.

Music Hall Foundation

Crelan is partner van deze stichting van openbaar nut die zich tot doel stelt om de culturele en economische krachten in België te bundelen om artistieke producties van eigen bodem te realiseren.

De Music Hall Foundation (nieuwe naam voor de Live Entertainment Foundation) biedt ook duizenden scholieren en kansarmen de gelegenheid om spektakels op hoog niveau bij te wonen.

Steun aan liefdadigheidsprojecten

Crelan wil als coöperatieve bank haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en steunt elk jaar een aantal acties voor het goede doel. Crelan verleent haar steun graag aan liefdadigheidsprojecten waarvoor medewerkers van de bank zich engageren. De bank wil op die manier haar betrokkenheid onderstrepen. Als Crelan een project steunt, is dit dus geen vrijblijvende gift, maar een echt, doordacht engagement dat uitgaat van de medewerkers van de bank.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent