Klachtenformulier

Een klacht?

  • Per e-mail: vul onderstaand formulier in
  • Per brief: Crelan Klachtendienst - Sylvain Dupuislaan 251 - 1070 Brussel

Een tweede advies kan u aanvragen bij:

  • Voor de financiële sector, bij de Ombudsfin, de Ombudsman in financiële geschillen:
    Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel Tel. : 02/545.77.70 - Fax : 02/545.77.79  
    internet : www.ombudsfin.be
  • Voor verzekeringen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. (Tel: 02/547.58.71 www.ombudsman.as)
Alvorens uw klacht door te sturen, vragen we u kennis te nemen van het Reglement van klachtenbehandeling.
Adres

* Verplicht veld.

 

Door het indienen van zijn klacht, geeft de betrokken persoon de uitdrukkelijke toestemming dat de door hem meegedeelde gegevens behandeld worden door de klachtendienst en doorgegeven worden aan de personen en diensten op wie de klacht betrekking heeft. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de behandeling van de klachten en de evaluatie van de werking van de bank. Het dossier met alle briefwisseling, stukken en bewijselementen nodig voor het onderzoek van de klacht, wordt gearchiveerd en bewaard gedurende 10 jaar. De betrokken persoon beschikt over een recht tot toegang en over een recht tot rechtzetting van de eventueel onjuiste gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is de NV Crelan, Klachtendienst, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent