Meer nieuws

200 000 slimme Belgen kozen al voor Fidelio. En u?

9 maart 2012

200 000 slimme Belgen kozen al voor Fidelio. En u?

Door de overname van Centea door Landbouwkrediet kunnen nu ook de Centea-cliënten maatschappelijke aandelen van de coöperatieve kassen van Landbouwkrediet onderschrijven. Momenteel profiteerden al meer dan 50,000 

Centea-cliënten van deze gelegenheid. Dit wil zeggen dat de grote Fidelio-familie nog spectaculair verder groeide tot ruim 200,000 coöperatoren. In april zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de coöperatieve kassen van Landbouwkrediet het voorstel worden voorgelegd om over 2011 voor het negende jaar op rij een dividend van 5% netto uit te keren.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent