Meer nieuws

Algemene Vergadering Crelan Fund: bericht aan de aandeelhouders

18 maart 2013

Algemene Vergadering Crelan Fund: bericht aan de aandeelhouders

De algemene vergadering van Crelan Fund die zal plaatsvinden op donderdag 28 maart 2013 om 10.00u op de maatschappelijke zetel van de bevek, Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel.Uw aanwezigheid is niet verplicht. Wenst u deel te nemen of u te laten vertegenwoordigen dan dient u de Raad van Bestuur ten laatste 5 dagen voor de algemene vergadering op de hoogte te brengen.  De procedure hiertoe vindt u in het oproepingsbericht.

Ingeschreven deelnemers die vragen wensen te stellen m.b.t. het verslag van de bestuurders, het verslag van de commissaris en/of de voorziene agendapunten kunnen dit via elektronische weg op de manier beschreven in het oproepingsbericht.

Documenten:

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent