Meer nieuws

De Coöperatieve Kassen van Crelan zullen fusioneren

22 juni 2015

De Coöperatieve Kassen van Crelan zullen fusioneren

Met het oog op een eenvoudigere structuur en op een goede stevige kapitaalbasis van Crelan NV, zullen de Coöperatieve Kassen van Crelan later dit jaar samensmelten. Er zal dan één enkele coöperatieve kas overblijven waarbij alle bestaande coöperanten automatisch aangesloten zullen zijn.

De Raden van Bestuur van Lanbokas CVBA, Agricaisse CVBA en de acht regionale kassen (Agricas CVBA, Divicas CVBA, Divilan CVBA, Ecupa CVBA, Interlan CVBA, Invelan CVBA, Rentacas CVBA en Rentalan CVBA) hebben op 9 en 10 juni 2015 de princiepsbeslissing genomen om te fusioneren. Door deze fusie zal de structuur van de groep vereenvoudigen en de kapitaalstructuur van Crelan NV optimaliseren.  

Er zal bijgevolg slechts één enkele kas (CVBA) overblijven en alle vennoten-coöperanten van de kassen zullen vennoot-coöperant van deze ene kas worden.

Er werd opdracht gegeven om de wettelijke procedure van fusie op te starten en de nodige goedkeuringen bij de toezichthoudende overheden hiervoor te vragen. Normaliter zal de fusie nog worden afgerond vóór 30 november 2015.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent