Persbericht

Landbouwkrediet en Centea: een perfect huwelijk

4 maart 2011

Landbouwkrediet en Centea: een perfect huwelijk

Eerder deze morgen kondigden Landbouwkrediet en KBC gezamenlijk aan dat ze een akkoord hebben bereikt over de overdracht van Centea naar Landbouwkrediet. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders.

De acquisitie van Centea is de grootste operatie uit de geschiedenis van Landbouwkrediet en betekent een belangrijke stap in het groei- en diversificatiebeleid dat de bank al sinds enkele jaren voert.

Landbouwkrediet heeft niet alleen de crisis goed doorstaan, de bank profileert zich bovendien de laatste jaren steeds meer als een vertrouwensbank op mensenmaat, als een echt alternatief voor de grootbanken. Landbouwkrediet heeft zich sterk gepositioneerd en heeft zijn groei- en diversificatiebeleid verdergezet, zowel op intern als op extern vlak. Daarom worden de opportuniteiten die zich voordoen op de Belgische markt telkens geanalyseerd en bestudeerd.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “Vanaf de aankondiging door KBC eind 2009 van de verkoop van Centea hebben wij laten weten dat we geïnteresseerd waren in het dossier. Centea is een ideale opportuniteit om in de post-financiële crisisperiode, samen met Landbouwkrediet, een mooie bancaire Groep te vormen in België, die goed gewapend de uitdagingen van de komende jaren kan aangaan. Het dossier werd intern bijzonder goed voorbereid en heeft ook vanaf het begin de onvoorwaardelijke steun gekregen van onze aandeelhouders. Ik ben dan ook vandaag ten zeerste verheugd dat we dit project hebben kunnen realiseren.”

Alain Diéval, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Landbouwkrediet: “Landbouwkrediet is een stevige bankgroep die al sinds 2003 gesteund wordt door Crédit Agricole France in de realisatie van haar ambities. Landbouwkrediet is fier op zijn eigenheid en originaliteit: een coöperatieve bank die echt luistert naar haar klanten. Wij hebben nooit verscholen dat wij willen groeien tot een middelgrote bank. Die groeiambities hebben we sinds 2004 gerealiseerd met elk jaar een groei-project. 2004: acquisitie van Europabank, 2005: acquisitie van Keytrade Bank, 2006: ontplooiing van Fidelio, 2007: oprichting van Landbouwkrediet Verzekeringen, 2008: opstart Personal & Private Banking, 2009: overname klanten Kaupthing, 2010: lancering Landbouwkrediet Direct. Vandaag doen we een nieuwe en belangrijke stap in ons groeibeleid met de overeenkomst die we bereikt hebben over de acquisitie van Centea.”

Het acquisitieproject van Centea

Landbouwkrediet is erg verheugd over deze acquisitie. De bedrijfscultuur, de waarden en het bankmodel van Centea zijn vrij gelijklopend met die van de coöperatieve bank, Landbouwkrediet. Bovendien werkt Centea ook met een net van zelfstandige agenten. Centea is een gezonde bank, met een aantrekkelijk rendement.

De Groep Landbouwkrediet en Centea samen zullen beschikken over het tweede grootste net van zelfstandige agenten in ons land. Door het samenvoegen van het aantal klanten wordt de kaap van 1 miljoen overschreden. De verhoging van het balanstotaal gaat gepaard met het behoud van het huidige bankmodel. Zowel op het vlak van de soliditeit, als op het vlak van de solvabiliteit als op het vlak van de liquiditeit, zal de Groep goed gewapend zijn om de uitdagingen van de komende jaren aan te gaan.

Hieronder ziet u welke impact de acquisitie van Centea heeft op de grootte van Landbouwkrediet.

Situatie eind 2010

Groep Landbouwkrediet + Centea

Verschil ten opzichte van Landbouwkrediet alleen

Balanstotaal

>21 mia

x 2,7

Totaal kredieten

>14 mia

x 2,5

Totaal deposito’s

>16 mia

x 3

Aantal contactpunten

>900

x 3,5

Aantal klanten

>1.000.000

x 3

 

Luc Versele: “Uit de samensmelting van Landbouwkrediet en Centea zal een nieuwe bank ontstaan met een balanstotaal van meer dan 20 miljard euro, die de ambitie heeft om een nog betere service te verstrekken aan de cliënteel. De twee banken samen zullen een marktaandeel hebben van ongeveer 5 %. Dat betekent enerzijds dat de nieuwe bank een bank op mensenmaat zal blijven, en anderzijds dat er nog een enorm groeipotentieel is. Het betekent een nieuwe drijfveer voor de zelfstandige agenten van de beide netten om in de nieuwe structuur, met een uitgebreider productenaanbod, nog meer klanten aan te trekken."

 Wij blijven dus een bank op mensenmaat, een bank anders dan de andere, maar de overname maakt het wel mogelijk om een kritische grootte te bereiken en dus volledig in de richting van de Bazel-III-verplichtingen te werken, en vooral, om de klanten een nog performantere service en betere producten te bezorgen.

Alain Diéval: “Centea is een solide, traditionele retailbank, met een kwaliteitsvolle structuur. Het businessmodel en de klantenbenadering van Centea leunen nauw aan bij die van Landbouwkrediet en ook het productenaanbod is vergelijkbaar, wat de samenwerking aanzienlijk zal vergemakkelijken. Kortom, de samensmelting van deze twee stevige banken is een rendabel project dat een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Een mooie oplossing voor alle stakeholders

Landbouwkrediet is zonder kleerscheuren uit de crisis gekomen: de coöperatieve bank bleef stevig overeind en profileert zich steeds meer als een aantrekkelijk alternatief voor de grote banken. Voor het management van Landbouwkrediet was de verkoop van Centea door KBC een uitgelezen kans om enerzijds te groeien en anderzijds toch hetzelfde bankmodel te behouden. Ook voor Centea is de samensmelting met Landbouwkrediet, die een ongeschonden imago heeft, een mooie oplossing voor de toekomst.

Alain Diéval: “Zowel de coöperatieve Kassen, als de Franse aandeelhouders, de regionale grenskassen Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole du Nord Est en Crédit Agricole SA, hebben vanaf de aankondiging van de verkoop van Centea het dossier bestudeerd en de mooie opportuniteit voor de Groep Landbouwkrediet vastgesteld: een nieuwe, versterkte coöperatieve bancaire Groep vormen, die alle Belgische sectoren kan begeleiden. Wij werden onmiddellijk bereid gevonden om de nodige middelen ter beschikking te stellen om van dit project een succesverhaal op lange termijn te maken.”

Luc Versele:  “Voor ons is het heel belangrijk dat alle stakeholders betrokken worden bij het project en dat iedereen zich goed voelt in de vernieuwde Groep. Daarom ook dat we samen met het management van Centea constructief zullen samenwerken aan een strategisch plan dat de belangen van alle stakeholders ter harte neemt. Wij zullen erover waken dat de overname van Centea geen enkel ongemak brengt, noch voor de Centea-klanten, noch voor de Landbouwkrediet-klanten; de zelfstandige agenten  in de lokale kantoren blijven instaan voor een gepersonaliseerde aanpak en we zullen ervoor ijveren dat de service en het productenaanbod nog zullen worden verbeterd.”

 

De jaarcijfers van de Groep Landbouwkrediet en verdere informatie over het strategisch plan van de bank worden bekend gemaakt op 18 maart 2011.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent