Persbericht

Landbouwkrediet en Centea zetten succesvolle stap op weg naar Crelan

13 december 2012

Landbouwkrediet en Centea zetten succesvolle stap op weg naar Crelan

Akkoord over harmonisering van personeelsstatuut.

Sinds Landbouwkrediet op 1 juli van vorig jaar Centea overgenomen heeft, werken beide banken constructief samen aan de samensmelting. Op 1 april 2013 wordt de juridische fusie een feit en op 30 juni 2013 zullen alle agentschappen gemigreerd zijn naar het gemeenschappelijk informaticaplatform Crelan. Het fusieproces is een enorme uitdaging en heel wat integratieprocessen zijn intussen opgestart. In het fusieproces werden al een aantal belangrijke stappen gezet.

Op 6 december bereikten Landbouwkrediet en Centea een "historische" overeenkomst met de vakbonden over de harmonisering van het personeelsstatuut. Dit akkoord is een heel belangrijke stap op weg naar de eenmaking van beide banken, op weg naar de geboorte van Crelan. Het akkoord betekent ook  de start van een nieuw gemeenschappelijk toekomstproject voor alle personeelsleden.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet en Centea: "We beleven vandaag in ons land, in Europa, ja zelfs wereldwijd woelige sociale en economische tijden waarbij vakbonden en werkgevers elkaar voortdurend in de haren vliegen en waarbij in de bankenwereld een belangrijke downsizing plaatsvindt met vergaande implicaties voor het personeel. Ik ben dan ook verheugd dat wij tegen deze negatieve stroom in kunnen varen en dat Landbouwkrediet en Centea erin geslaagd zijn om in een sociaal rustig klimaat een constructieve dialoog te voeren met de vertegenwoordigers van het personeel. Na een periode van intense voorbereiding is, in wederzijds respect, een evenwichtig akkoord gesloten tussen Landbouwkrediet en Centea enerzijds en de vakbondsvertegenwoordigers anderzijds, over de harmonisering van de personeelsstatuten van onze twee banken. Met deze toekomstgerichte overeenkomst zetten we opnieuw een succesvolle stap op weg naar onze nieuwe bank Crelan, die op 1 april 2013 boven de doopvont gehouden zal worden."  

Landbouwkrediet is de laatste jaren steeds meer een buitenbeentje in het Belgische bancaire landschap. Als een van de weinige banken hanteert Landbouwkrediet al jaren een klassiek bankmodel, gebaseerd op het principe van sparen, beleggen en kredietverstrekking, wars van speculaties en overdreven risico's, en met een belangrijke coöperatieve inslag.

Dankzij dit beleid van transparant bankieren is Landbouwkrediet erin geslaagd om buiten de storm van de crisis te blijven. Meer nog, in volle crisis heeft Landbouwkrediet de klanten van het teloorgegane Kaupthing Belgium overgenomen en in de nasleep van de crisis nam Landbouwkrediet Centea over van KBC.

Landbouwkrediet en Centea onderscheiden zich niet alleen door hun transparant beleid van bankieren, maar ook en vooral door het uniek coöperatief concept: het Fidelio-concept. Fidelio is de moderne vertolking van het coöperatieve gedachtegoed. Dit coöperatieve gedachtegoed is gebaseerd op vertrouwen, solidariteit, nabijheid en duurzaamheid. Deze waarden passen Landbouwkrediet en Centea niet alleen toe in hun klantenbeleid, maar ook in hun personeelsbeleid en in hun beleid met zelfstandige agenten. Dit akkoord is daar een mooi voorbeeld van.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent