Gezamenlijk Persbericht

Landbouwkrediet neemt CENTEA over van KBC Groep

4 maart 2011

Landbouwkrediet neemt CENTEA over van KBC Groep

KBC Groep heeft een overeenkomst bereikt met Landbouwkrediet over de verkoop van zijn dochter Centea (België) voor een totaal bedrag van 527 miljoen EUR.   

 

 • De opname van Centea in de Groep Landbouwkrediet betekent een grote stap in het groei- en diversificatiebeleid dat de bank al jaren voert. Landbouwkrediet en Centea samen worden een nieuwe belangrijke speler in het Belgische bankspectrum, met behoud van de coöperatieve waarden van Landbouwkrediet, en met één van de grootste netten van zelfstandige agenten ten dienste van meer dan 1.000.000 klanten. 
 • Voor KBC past de aankondiging van vandaag in de strategische refocus die KBC eind 2009 bekend maakte. De desinvestering van Centea betekent een belangrijke stap in de uitvoering van dit strategisch plan, zonder daarbij de slagkracht van het business model van KBC op zijn kernmarkten aan te tasten. KBC zal immers, onder de eigen merknaam KBC, bank- en verzekeringsdiensten blijven aanbieden in Vlaanderen en Brussel via zijn netwerk van 722 KBC-bankkantoren, 19 privatebankingkantoren, 13 bedrijvenkantoren en 569 KBC-verzekeringsagentschappen en in Brussel en Wallonië via de 88 bankkantoren, 13 bedrijvenkantoren, 7 privatebankingkantoren en 75 verzekeringsagentschappen van CBC. 
 • Deze transactie maakt voor KBC een (positief) bedrag van ongeveer 0.4 miljard euro aan kapitaal vrij, vnl. door een verlaging van de risicogewogen activa met 4.2 miljard euro. Dat leidt uiteindelijk tot een verhoging van de Tier-1 ratio van KBC met ongeveer 0.4% (impact berekend op 31/12/2010). De meerwaarde op deze transactie is verwaarloosbaar.
 • Centea is een van de sterkste spaarbanken in België en een gereputeerd merk. Centea vult de bank-  en verzekeringsbehoeften in van meer dan 615.000 retail/particuliere klanten, zelfstandigen en kleine ondernemingen via een uitgebreid netwerk van 657 verkooppunten uitgebaat door 608  zelfstandige bankagenten verspreid over heel België. Haar  uitgebreid productengamma omvat deposito’s en beleggingen, kredieten en levens- en schadeverzekeringen in een nauwe samenwerking met Fidea (het complementaire netwerk van verzekeringsmakelaars van KBC).
 • Landbouwkrediet, Centea en Fidea zijn overeengekomen dat Fidea in een eerste fase zijn leven- en niet-leven producten zal kunnen blijven aanbieden via de Centea-agenten en bijkomend ook via het netwerk van Landbouwkrediet. Deze samenwerking opent dus perspectieven en groeimogelijkheden voor Fidea.
 • Landbouwkrediet zal zich samen met het managementteam van Centea buigen over de gezamenlijke toekomst.
 • KBC zal ICT-gerelateerde ondersteuning blijven bieden aan Centea tijdens een overgangsfase  om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. 
 • Het afronden van deze transactie is afhankelijk van de gebruikelijke goedkeuring door de toezichthouder(s) en zal vermoedelijk plaatsvinden in het  tweede kwartaal van 2011.

Landbouwkrediet werd in deze transactie geadviseerd door Econopolis, Deloitte, CMS DeBacker en A.T. Kearney, KBC door KBC Securities , Morgan Stanley, Eubelius en Linklaters.

 

Jan Vanhevel, CEO KBC Groep: “De transactie van vandaag is opnieuw een belangrijke stap in de uitvoering van onze aangepaste strategie. Door deze desinvestering maken we een aanzienlijk kapitaalbedrag vrij zodat we de KBC-groep verder kunnen versterken. We concentreren ons verder op onze kernactiviteit als bank-verzekeraar en op onze kernmarkten (België, Centraal- en Oost-Europa), en dat met een verlaagd risicoprofiel. In België blijven we even actief als voorheen via onze uitgebreide KBC- en CBC bank- en verzekeringsnetwerken. De desinvestering van Centea is echter een van de moeilijke keuzes die we hebben moeten maken om te beantwoorden aan de eisen van de Europese Commissie.”

Johan Thijs, CEO voor Business Unit België van KBC Groep en voorzitter van de Raad van Bestuur van Centea voegt eraan toe: “Centea is een van de sterkste spaarbanken in België, met een lange en succesvolle geschiedenis en gemotiveerde medewerkers en agenten die een kwalitatieve dienstverlening bieden aan hun klanten. Op persoonlijk vlak nemen we dan ook met spijt in het hart afscheid van onze Centea-collega’s met wie we vele jaren succesvol hebben samengewerkt. De nieuwe eigenaar, Landbouwkrediet, biedt opportuniteiten voor het personeel en de agenten van Centea en tegelijkertijd ook perspectief aan de collega’s en makelaars van Fidea. We geloven dat Landbouwkrediet voor de nodige continuïteit zal zorgen en de toekomst van het personeel en agenten van Centea zal verzekeren”.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “Deze operatie is uniek in de geschiedenis van Landbouwkrediet. Hiermee verdubbelen we niet alleen het balanstotaal en onze marktaandelen, maar verwelkomen we ook in één klap 600.000 nieuwe klanten. Het is een omvangrijke operatie en we hebben dit dossier dan ook sinds eind 2009 heel grondig voorbereid. Ik ben daarom verheugd dat deze lange en degelijke voorbereidingsperiode uitmondt in een veelbelovend akkoord. Deze operatie was niet mogelijk geweest zonder de uitdrukkelijke steun van onze aandeelhouders. Het doet mij bijzonder veel plezier dat we Centea in de Groep Landbouwkrediet mogen verwelkomen. De bedrijfscultuur, de waarden en het businessmodel van Centea leunen nauw aan bij die van de coöperatieve bank, Landbouwkrediet. Centea is een rendabele, kwaliteitsvolle bank en beschikt, net zoals Landbouwkrediet, over een net van zelfstandige agenten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat dit akkoord een goede oplossing is voor zowel de Groep Landbouwkrediet als Centea en dat beide banken samen garant staan voor een nog betere service en een uitgebreider productenaanbod voor een totaal van meer dan 1 miljoen klanten.” 

Alain Diéval, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Landbouwkrediet: “Zowel de coöperatieve Kassen als de Franse aandeelhouders, de regionale grenskassen Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole du Nord Est en Crédit Agricole SA, hebben vanaf de aankondiging van de verkoop van Centea het dossier bestudeerd en de mooie opportuniteit voor de Groep Landbouwkrediet vastgesteld: een nieuwe, versterkte coöperatieve bancaire Groep vormen, die actief is in alle sectoren van de Belgische economie. We zijn dan ook onmiddellijk bereid gevonden om de nodige middelen ter beschikking te stellen om de koop te realiseren en om van dit unieke project een langdurig succes te maken.”

Paul D’Haeyer, CEO Centea: “We beschouwen deze overname als positief en geruststellend voor de klanten, medewerkers en agenten van Centea. De periode van onzekerheid is nu voorbij. We kennen onze nieuwe aandeelhouder. En Landbouwkrediet onderschrijft ons cliëntgericht model en onze strategie volledig en heeft een langetermijnperspectief. We kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken en de bank verder te ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat onze klanten, onze medewerkers en agenten in belangrijke mate zullen profiteren van het sterke engagement en de ondersteuning van de nieuwe eigenaar”.

Over Centea (www.centea.be)

KBC ging eind 2009 over tot een strategische refocus waarbij het zich concentreert op zijn kernactiviteit als bank-verzekeraar op zijn thuismarkten (België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen en Bulgarije) en het risicoprofiel van de groep verder verlaagt.

Als onderdeel van de strategische refocus en op vraag van de Europese Commissie besliste KBC  om o.a. de activiteiten van Centea en Fidea in België te desinvesteren. Centea en Fidea zijn de complementaire distributiekanalen  (onder een afzonderlijke merknaam) waarvan KBC gebruik maakt naast zijn kernbankverzekeringsplatform.

Centea is een van de sterkste spaarbanken in België en een gereputeerd merk. De bank stelt 456 medewerkers te werk en heeft een marktaandeel van respectievelijk 2,99% in spaarboekjes en kasbons en ongeveer 7,04% voor woningkredieten (30 november 2010). 

Centea beantwoordt aan de bank- en verzekeringsbehoeften van meer dan 615.000 retailklanten, zelfstandigen en KMO’s dankzij een uitgebreid netwerk van  657 verkooppunten uitgebaat door 608  zelfstandige bankagenten verspreid over heel België en waarmee het een lange samenwerkingstraditie heeft.

Haar uitgebreid productengamma omvat deposito’s en beleggingen, kredieten en levens- en schadeverzekeringen in een nauwe samenwerking met Fidea (het complementaire netwerk van verzekeringsmakelaars van KBC, dat eveneens voor desinvestering werd aangeduid).

Invloed op KBC (www.kbc.com)

Doorheen zijn meer dan 90 jaar durende bedrijfsgeschiedenis heeft Centea consequent een strategie van voorzichtige, rendabele groei nagestreefd en bereikt. 

De gemiddelde winstbijdrage tot de groepswinst van KBC (voor fundingkosten) over de laatste 5 jaar bedraagt ongeveer 60 miljoen euro.

In 2010 bedroeg de onderliggende winstbijdrage (na belastingen en voor fundingkosten) van Centea aan de KBC-groep 58 miljoen euro wat een bijdrage van ongeveer 3% betekent.

Op 31 december 2010 vertegenwoordigde Centea 4.2 miljard euro aan risicogewogen activa.

De rechtstreekse kapitaalimpact voor KBC bedraagt ongeveer 0.4 miljard euro aan vrijgemaakt kernkapitaal, wat resulteert in een impact op de tier-1 ratio van ongeveer 0.4% (impact berekening op 31/12/2010). 

Bankverzekeren met  Fidea (www.fidea.be)

Fidea is een solvabele en rendabele speler op de Belgische verzekeringsmarkt, die het complete gamma aan schade-, levens- en beleggingsverzekeringen aanbiedt aan zowel particuliere cliënten, als zelfstandigen en ondernemingen. Fidea verdeelt zijn polissen via onafhankelijke verzekeringsmakelaars en in het kader van een bank- en verzekeringssamenwerking, ook via het agentenkanaal van Centea. 

Landbouwkrediet, Centea en Fidea zijn overeengekomen dat Fidea in een eerste fase zijn leven- en niet-leven producten zal kunnen blijven aanbieden via de Centea-agenten en bijkomend ook via het netwerk van Landbouwkrediet. Deze samenwerking opent dus perspectieven en groeimogelijkheden voor Fidea.

Het desinvesteringsproces van Fidea – dat eveneens kadert binnen de strategische refocus die KBC in november 2009 aankondigde – loopt nog. 

Over  de Groep Landbouwkrediet (www.landbouwkrediet.be)

De Groep Landbouwkrediet is een Belgische bank en is samengesteld uit vier entiteiten die volledig complementair zijn: de coöperatieve bank Landbouwkrediet en haar drie dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank en de onlinebank Keytrade Bank.

Landbouwkrediet is een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt.

De Groep Landbouwkrediet kan rekenen op de inzet van twee sterke aandeelhouders, de Belgische coöperatieve Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50%), en het Franse Crédit Agricole, meer in het bijzonder de Regionale Kassen Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord Est (50%) en Crédit Agricole SA, die Landbouwkrediet steunen in de realisatie van zijn ambities.

De Groep Landbouwkrediet telt 1.866 medewerkers, 301 agentschappen, 582.000 klanten en 142.000 coöperatoren.

Sinds Crédit Agricole France in 2003 aandeelhouder geworden is van Landbouwkrediet, werkt Landbouwkrediet aan de uitvoering van zijn strategisch plan dat gericht is op diversificatie en groei in België, zowel organisch als extern. Na de acquisitie van Europabank in 2004, van Keytrade Bank in 2005, de ontplooiing van een origineel Fidelio-concept in 2006, de oprichting van Landbouwkrediet Verzekeringen in 2007, van de tak private banking in 2008, de overname van de klanten Kaupthing-België in 2009 en de opstart van Landbouwkrediet Direct in 2010, is de opname van Centea in de Groep Landbouwkrediet een volgende beslissende stap voor een nationale positionering. 

Centea & Crédit-Agricole

Contactgegevens

Groep Landbouwkrediet 

 •  Isabelle D’haeninck, Verantwoordelijke Institutionele en Interne Communicatie - Tel. + 32 2 558 72 75 of + 32 2 558 73 81  pers@landbouwkrediet.be 
 •  Joris Cnockaert, Secretaris-generaal - Tel. + 32 2 558 77 52

KBC Groep 

 •  Wim Allegaert, Directeur Investor Relations - Tel. + 32 2 429 40 51   wim.allegaert@kbc.be
 •  Viviane Huybrecht, Directeur Communicatie Groep / woordvoerster - Tel. + 32 2 429 85 45   pressofficekbc@kbc.be 

Volg KBC ook op www.twitter.com/kbc_group

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent