Persbericht

Landbouwkrediet Symposium en Awards: beklijvende toespraken en opmerkelijke winnaars

9 december 2011

Landbouwkrediet Symposium en Awards: beklijvende toespraken en opmerkelijke winnaars

De Groep Landbouwkrediet heeft vandaag, 9 december, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE), voor de tweede keer een prestigieus, internationaal symposium georganiseerd.

Het thema “Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ?” lokte heel wat reacties los. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid laat niemand onberoerd en dat was duidelijk te merken aan de interessante en boeiende toespraken en het levendige debat achteraf.   Tijdens het tweede gedeelte van de namiddag werden de Landbouwkrediet Awards uitgereikt. Het niveau van de bekroonde werken was volgens de jury zeer hoog.

Het Landbouwkrediet Symposium

Tijdens het symposium kwamen volgende sprekers aan bod: Paolo De Castro, Voorzitter van de Commissie Landbouw van het Europees Parlement, Krijn Poppe, chief science officer bij het ministerie van Landbouw (NL) en head of department Data bij de Universiteit van Wageningen, Pierre-Emmanuel Lecocq, verantwoordelijke GLB en dierlijke producten bij Crédit Agricole France, Geert Noels, partner en chief economist Econopolis en Luc Versele, CEO Groep Landbouwkrediet. 

Achteraf leidde moderator Christophe Deborsu een rondetafelgesprek met volgende deelnemers: Patrick ten Brink, head of Brussels office at the IEEP, Institute for European Environmental Policy, Hendrik Vandamme, Voorzitter ABS, ondervoorzitter SALV (Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij), Yvan Hayez, secretaris-generaal FWA, Bruno Henry de Frahan, Voorzitter BVLE en professor aan de UCL, Marc Tarabella, lid van de Commissie Landbouw van het Europees Parlement en Piet Vanthemssche, Voorzitter Boerenbond en Voorzitter SALV.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “We hebben vandaag eminente sprekers samengebracht en elk vanuit hun perspectief hebben ze getracht een blik in de toekomst te werpen. Ieder had zijn eigen boodschap. Soms confronterend, maar duidelijk en mee te nemen naar huis. En toch was er een rode draad… Onzekerheid en risico horen tot de meest gehoorde woorden vandaag. De toekomst houdt immers onzekerheden in. Belangrijk is hoe die aan te pakken.”

In het kader van de steun van Landbouwkrediet aan het wetenschappelijk onderzoek werd de ILVO-publicatie (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) ‘Van bedrijfsrisico naar sociaaleconomisch risico bij landbouwgezinnen’ speciaal ter gelegenheid van het Landbouwkrediet-symposium gemaakt. Hierin wordt verder ingegaan op het thema risico. De brochure werd verdeeld aan alle deelnemers van het symposium.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “Onzekerheid is veel gehoord, maar een ding is zeker: de Groep Landbouwkrediet blijft de bevoorrechte partner van de land- en tuinbouwsector. De Groep is de laatste jaren gestaag gegroeid en in juli van dit jaar maakten we een mooie groeisprong door de overname van Centea. Deze groei geeft ons meer slagkracht en verstevigt onze positie in het Belgische bancaire landschap. In de toekomst zullen we meer dan ooit de partner bij uitstek van de landbouwsector zijn, daar mag u van op aan !”

De Landbouwkrediet Awards

Landbouwkrediet heeft de Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in de schijnwerpers te plaatsen. Enerzijds ontving elke winnende master een geldbedrag, anderzijds ontving de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de master zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag.

De geldbedragen, gekoppeld aan de Awards, werden als volgt bepaald:

  • de winnende masters in de bio-wetenschappen of andere masters ontvangen een geldbedrag van 1.250 EUR;
  • de winnende masters in de bio-ingenieurswetenschappen ontvangen een geldbedrag van 1.750 EUR.

In totaal werden acht dubbele Awards overhandigd: een voor de masters in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4) en een voor de masters in de bio-ingenieurswetenschappen in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4).

U vindt de eindwerken van alle winnaars en de verslagen van de jury op de website van Landbouwkrediet onder de rubriek Landbouwkrediet Awards. 

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent