Persbericht

Landbouwkrediet is voor de tiende keer op rij hoofdsponsor van Agribex

11 mei 2011

Landbouwkrediet is voor de tiende keer op rij hoofdsponsor van Agribex

Landbouwkrediet steunt het wetenschappelijk en sociaal onderzoek in de landbouwsector met de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards en de organisatie van het Symposium:
Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ?<--break->

Voor de tiende keer op rij is Landbouwkrediet hoofdsponsor van Agribex, de Internationale Beurs voor Landbouw, Veehouderij en Tuin en Groene Zones. Een duurzame relatie die de bank nog extra wil onderstrepen door de organisatie van een prestigieus internationaal symposium en de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards.

Het symposium vindt plaats op vrijdag 9 december, onder de titel: welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ? Heel wat prominente sprekers zullen hun licht werpen op het onderwerp. Tijdens dit event worden ook de Landbouwkrediet Awards uitgereikt aan afgestudeerde masters die een interessante eindverhandeling over de land- en tuinbouw en/of de sectoren stroomop- en stroomafwaarts hebben gerealiseer.

De bank riep vier jaar geleden de Landbouwkrediet Awards in het leven. In 2009 heeft Landbouwkrediet beslist om, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie, tweejaarlijks een symposium te organiseren over een actueel thema in de sector én bij die gelegenheid Landbouwkrediet Awards uit te reiken ter beloning van de eindwerken van afgestudeerde masters en de beste doctoraatsverhandeling in de landbouweconomie.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “Door de organisatie van dit evenement op Agribex, wil Landbouwkrediet een extra dimensie geven aan het Salon. Het Salon is de laatste jaren inderdaad uitgegroeid van een beurs voor professionelen tot een Salon waar iedereen die ook maar iets met de landbouw te maken heeft, aanwezig is. Agribex heeft het hart gewonnen van het grote publiek, maar ook steeds meer opiniemakers en beleidsmensen willen er graag aanwezig zijn. Voor Landbouwkrediet is de aanwezigheid op Agribex al jaren een evidentie. Landbouwkrediet, al decennialang de trouwe partner van de land- en tuinbouwers, blijft aan de zijde staan van zijn oorspronkelijke doelgroep. Als coöperatieve bank met een hart voor de land- en tuinbouw wil Landbouwkrediet enerzijds een duurzame relatie aangaan met zijn klanten en anderzijds ook het wetenschappelijk en sociaal onderzoek in de landbouwsector steunen.”

Symposium 2011: Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ?

Na de succesvolle editie van 2009 gaat Landbouwkrediet in 2011 verder op dezelfde weg. Het thema van het symposium in 2011 luidt: Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ? De sprekers gaan dieper in op wat het veranderende landbouwbeleid in de praktijk betekent en welke evoluties op het vlak van technologie, investeringen en milieu op de landbouwsector afkomen.

Op dit symposium wordt weer de beau monde van de landbouwwereld verwacht: academici, politici, wetenschappers, bedrijfsleiders, journalisten, studenten, landbouwers,… Kortom, al wie nauw bij deze sector betrokken is, is welkom op het symposium.

Landbouwkrediet Awards 2011: Een geldbedrag voor de student én zijn of haar faculteit

Landbouwkrediet heeft de Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in de schijnwerpers te plaatsen. De bekroonde werken worden gepubliceerd op de website van Landbouwkrediet. Aan de Awards zijn dubbele geldprijzen verbonden. Enerzijds ontvangt elke winnende master een geldbedrag, anderzijds ontvangt de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de master zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag. Op die manier wil Landbouwkrediet het wetenschappelijk onderzoek valoriseren en steunen.

De geldbedragen, gekoppeld aan de Awards werden als volgt bepaald: de winnende masters in de bio-wetenschappen of andere masters ontvangen een geldbedrag van 1.250 euro; de winnende masters in de bio-ingenieurswetenschappen ontvangen een geldbedrag van 1.750 euro.

In totaal worden acht dubbele Awards overhandigd: een voor de masters in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4) en een voor de masters in de bio-ingenieurswetenschappen in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4).

Awards 2011 voor het beste doctoraatswerk over Landbouweconomie: 2.500 euro

In samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie wordt ook een wedstrijd georganiseerd ter bekroning van het beste doctoraatswerk over landbouweconomie. Landbouwkrediet schenkt hiervoor een cheque van 2.500 euro. Tijdens de uitreikingsceremonie zal het winnende doctoraatswerk kort toegelicht worden en de Award overhandigd worden

Wedstrijdreglement en inschrijving voor het Symposium

Het wedstrijdreglement voor de Landbouwkrediet Awards is beschikbaar op de website van het Landbouwkrediet: Inschrijven voor het symposium zal vanaf september ook mogelijk zijn via dezelfde website.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent