Persbericht

Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ?

6 oktober 2011

Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ?

De Groep Landbouwkrediet organiseert op 9 december, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie (BVLE), voor de tweede keer een prestigieus, internationaal symposium over een actueel thema in de landbouwsector. Na het succes van 2009 gaat de Groep Landbouwkrediet op haar elan verder met opnieuw een prikkelend actueel thema:
“Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ?”


De sprekers zijn niet de minste: Paolo De Castro, Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, Krijn Poppe, vooraanstaand Nederlands landbouweconoom (LEI-WUR), Pierre-Emmanuel Lecocq, directeur “Agriculture et Agro-Alimentaire” bij Crédit Agricole France, Geert Noels, stichter Econopolis en Luc Versele, CEO Groep Landbouwkrediet.

De genodigden zullen zich in een uitgelezen internationaal gezelschap bevinden en zullen er heel wat nieuwe inzichten kunnen verwerven over de toekomst van de landbouw. Daarenboven zullen ze live de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards kunnen meemaken. 

Het vertrouwen in de landbouwsector is de jongste tijd weer toegenomen. Dat bleek alvast uit de Landbouwvertrouwensindex die Landbouwkrediet in juli publiceerde, naar aanleiding van de Beurs in Libramont. Toch blijft de sector geconfronteerd met een pak onzekerheden, met name rond het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de veranderingen die hieromtrent doorgevoerd zullen worden vanaf 2013. Landbouwkrediet besloot het heikele thema niet uit de weg te gaan, wel integendeel.

Luc Versele: “Als geprivilegieerde partner van de land- en tuinbouwsector in ons land, willen we deze sector steunen in al zijn facetten. Niet alleen door als hoofdsponsor aanwezig te zijn op het belangrijkste Salon van het jaar, met name Agribex. Maar ook door het wetenschappelijk onderzoek in de sector te steunen. We organiseren dit jaar voor de tweede keer een internationaal symposium en hebben resoluut gekozen voor het meest prangende vraagstuk uit de sector van vandaag: wat brengt ons de landbouw na de aanpassingen aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2013 ? We willen niet pretenderen om de wijsheid in pacht te hebben over zo’n veelomvattend thema, we willen alleen enkele interessante inzichten van prominente personen meegeven aan ons publiek.”

Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013 ?

Wat zullen de veranderingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid concreet betekenen voor de landbouwbedrijfsleiders ? Tijdens een studienamiddag zullen sprekers uit de academische, economische, landbouw- en bedrijfswereld een antwoord trachten te geven op deze prangende vraag. De invalshoeken vanuit Europa en België, van wetenschappers en van mensen op het terrein zullen aan bod komen. 

De inleiding op dit thema zal verzorgd worden door niemand minder dan de Voorzitter van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, Paolo De Castro. Hij zal zijn visie geven vanuit zijn enorme kennis en zijn rijke ervaring op dat domein. Hij tracht een eerste inzicht te geven op de vraag welke uitdagingen er op ons af komen: welke uitdagingen voor het beleid, voor de sector en voor de individuele ondernemer ?

Vervolgens knoopt Krijn Poppe (LEI-WUR) aan met het thema. Deze vooraanstaande landbouweconoom, verbonden aan de universiteit van Wageningen, heeft al diverse simulaties uitgevoerd rond de kernvragen: hoe kwetsbaar is het Europese landbouw- en voedselsysteem ten opzichte van rampen en geopolitiek ? Hoe competitief en hoe duurzaam is de sector ?… 

Pierre-Emmanuel Lecocq, directeur “Agriculture et Agro-alimentaire” bij Crédit Agricole France, bekijkt de evoluties vooral vanuit zijn ervaring bij landbouwonderhandelingen. Komt er nog een GLB en hoe zal dit er in grote lijnen uitzien ? Welke nieuwe maatschappelijke principes liggen aan de basis om een nieuw GLB te rechtvaardigen ?

Daarna zal Geert Noels, stichter van Econopolis, verder kijken dan de grenzen van de landbouw en het landbouwbeleid: welke zijn de grote uitdagingen en randvoorwaarden waarmee de wereld geconfronteerd zal worden ? Landbouw wordt in de ruimere context van ondernemen geplaatst.

Na deze inzichten volgt een rondetafelgesprek met de reeds genoemde sprekers en aangevuld met de volgende zwaargewichten uit de landbouwsector:

  • Yvan Hayez, Secretaris-generaal FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture)
  • Bruno Henry de Frahan, Voorzitter van de BVLE (Belgische Vereniging voor Landbouweconomie).
  • Marc Tarabella, lid van de Commissie Landbouw van het Europees Parlement
  • Patrick ten Brink, Senior Fellow and Head of Brussels Office, Institute for European Environmental Policy
  • Hendrik Vandamme, Voorzitter ABS (Algemeen Boerensyndicaat) en Ondervoorzitter SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij)
  • Piet Vanthemsche, Voorzitter Boerenbond en Voorzitter SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij)

Luc Versele, CEO van de Groep Landbouwkrediet, zal het slot van dit studiegedeelte verzorgen.

Hij zal de grote krijtlijnen van deze namiddag nog eens samenvatten voor de toehoorders. 

Landbouwkrediet Awards 2011: acht dubbele Awards 

Landbouwkrediet heeft de Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in de schijnwerpers te plaatsen. Enerzijds ontvangt elke winnende master een geldbedrag, anderzijds ontvangt de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de master zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag. De winnende werken worden gepubliceerd op de website van Landbouwkrediet. Op die manier wil Landbouwkrediet het wetenschappelijk onderzoek valoriseren en steunen. 

De geldbedragen, gekoppeld aan de Awards werden als volgt bepaald:

  • de winnende masters in de bio-wetenschappen of andere masters ontvangen een geldbedrag van 1.250 EUR;
  • de winnende masters in de bio-ingenieurswetenschappen ontvangen een geldbedrag van 1.750 EUR. 

In totaal worden acht dubbele Awards overhandigd: een voor de masters in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4) en een voor de masters in de bio-ingenieurswetenschappen in elke taalgroep en voor elk van de twee voorbije academiejaren (4). 

Prijs 2011 voor het beste doctoraatswerk over Landbouweconomie: 2.500 EUR

Door de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie wordt ook een wedstrijd georganiseerd ter bekroning van het beste doctoraatswerk over landbouweconomie. Landbouwkrediet schenkt hiervoor een cheque van 2.500 EUR. Tijdens de uitreikingceremonie zal het winnende doctoraatswerk kort toegelicht worden en de prijs overhandigd worden.

Luc Versele: “De Groep Landbouwkrediet is onlangs uitgebreid dankzij de komst van Centea in onze Groep. Met deze versterking en verruiming wil de Groep Landbouwkrediet net zoals voorheen, en zelfs nog meer, de land- en tuinbouwsector ondersteunen. De organisatie van het symposium en de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards zijn hiervan een mooi voorbeeld.”

Inschrijving voor het Symposium

Inschrijven voor het symposium “Welke uitdagingen voor de landbouw na 2013” zal vanaf 25 oktober mogelijk zijn via het inschrijvingsformulier De inschrijvingen worden afgesloten op 25 november.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent