Persbericht

Wielervierdaagse ten voordele van de VZW Pinocchio, onder peterschap van Sven Nys

22 maart 2012

Wielervierdaagse ten voordele van de VZW Pinocchio, onder peterschap van Sven Nys

De vzw Pinocchio organiseert, samen met ex-profrenner Jan Van Nueten, een wielervierdaagse ten voordele van kinderen met brandwonden. De coöperatieve bank Landbouwkrediet steunt deze hartverwarmende actie. Het peterschap wordt gedragen door Landbouwkrediet-veldrijder Sven Nys.

De vzw Pinocchio behartigt de belangen en het welzijn van de kinderen en jongeren met brandwonden in heel België.

Martin Margodt, Voorzitter vzw Pinocchio: “Enerzijds verlenen we steun aan kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van brandwonden. De belangrijkste steun is de financiële steun, zoals terugbetalingen van medische kosten, kosten voor drukkledij, maskers en zalven, transportkosten en het logement van de ouders, gedurende de ziekenhuisopname van hun kind. Wij verschaffen gratis medicatie en niet-terugbetaalde zonneproducten. Anderzijds trachten wij het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken met een wekelijks bezoek van een cliniclown, de aankoop van speelgoed voor de speelruimte, spellen, televisies, PC's, boeken, enz...  Talrijke vrijwilligers komen met de kinderen spelen en komen hen zelfs 's nachts begeleiden.
Naast de financiële hulp en het aangenamer maken van de hospitalisatie investeert de vzw veel in de organisatie van brandwondenkampen zoals het kuurkamp, het Paaskamp en de 16+ werking. Ook nog andere activiteiten zoals een bezoek aan pretparken en de organisatie van een sinterklaasfeest. Daarbij draagt ze ertoe bij om het brede publiek te sensibiliseren voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.”


Het is Jan Van Nueten, ex-profrenner, die met het idee op de proppen kwam om een wielervierdaagse te organiseren ten voordele van de vzw Pinocchio. Het concept is eenvoudig en efficiënt: hij is een partnership aangegaan met enkele bedrijven die de actie financieel steunen en enkele renners afvaardigen om deel te nemen aan de fietstocht. De wielervierdaagse vindt plaats van 22 tot 25 augustus 2012. Landbouwkrediet is een van de partners van dit project.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “Wij willen als coöperatieve bank op mensenmaat een maatschappelijk engagement vervullen. De Groep Landbouwkrediet draagt de coöperatieve waarden ook echt uit: duurzaamheid, openheid, solidariteit, betrokkenheid en nabijheid zijn waarden die wij hoog in het vaandel dragen. Wij willen die waarden in de praktijk omzetten, niet alleen in ons dagelijks bankbeleid, maar onder meer ook door onze steun aan liefdadigheidsacties. Met de steun aan de vzw Pinocchio willen we dit waardevolle project een duwtje in de rug geven. Landbouwkrediet vindt een grote betrokkenheid van de medewerkers bij de bank erg belangrijk; met een actieve deelname aan de wielertocht ten voordele van Pinocchio worden de medewerkers van de bank heel nauw betrokken bij dit liefdadigheidsproject dat de bank steunt.

Ikzelf ben onder de indruk van de grote inzet van het team van Pinocchio. Die mensen wijden zich dag na dag met volle overgave aan de kinderen met brandwonden. Een bewonderenswaardig project, waaraan ik zelf actief mijn steun wil betuigen."


Sven Nys is peter van de actie. Sven Nys, Landbouwkrediet-veldrijder: “Ik bewonder alle medewerkers en vrijwilligers die erin slagen een lach te toveren op de gezichtjes van kinderen die heel wat leed moeten doorstaan. Het is dan ook met veel overtuiging en engagement dat ik het peterschap van deze wielervierdaagse aanvaard heb.”

De wielervierdaagse ten voordele van de vzw Pinocchio gaat van Sint-Niklaas naar Diksmuide, Diegem, Eupen en de aankomst vindt plaats in Herentals. Op de aankomstdatum van 25 augustus wordt daar ’s avonds een gala-avond georganiseerd in het restaurant Torenhof te Tongerlo.

Inschrijven

Inschrijven is nog steeds mogelijk via de website www.pinocchio-wielertour.be

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent