Print

SG Issuer (LU) Callable EuroStoxx 50 Note 90


ProductmodaliteitenVoornaamste kenmerken(1)  • XS1236513245;

  • Een beleggingstermijn van maximaal 8 jaar.

  • Op de eindvervaldag het recht op een terugbetaling van minstens 90% van het belegd kapitaal(2)(3)(4).

  • Een potentiële meerwaarde(5) die afhankelijk is van de prestatie(6) van de Euro Stoxx 50®  Price Return Index(7). De belegger geniet niet van de dividenden die de aandelen van de Index uitkeren.

  • De Emittent behoudt zich evenwel het recht om vanaf het tweede t.e.m. het zevende jaar een vervroegde terugbetaling te activeren.

  • Emittent: SG Issuer(4), waarbij Société Générale(4) Garant is.

 


(1) Consulteer steeds het prospectus voor de volledige productmodaliteiten.

(2) Behalve bij faillissement of wanbetaling van de emittent of Garant.

(3) Exclusief instapkosten van 2,50%

(4) Rating SG Issuer: geen rating. Rating; Société Générale: Moody's: A2, S&P: A, Fitch: A. Ratings op 03/09/2015. De ratingagentschappen kunnen deze ratings op elk moment wijzigen.

(5) Roerende Voorheffing van 25% is van toepassing op de meerwaarde, behoudens wetswijziging.

(6) De gemiddelde prestatie van de Index wordt berekend door het gemiddelde van zijn slotniveaus 8 jaarlijkse observaties te vergelijken met zijn startniveau.

(7) De index kunt u consulteren op http://www.stoxx.com/indices/index_information.html?symbol=sx5e

-

Beheer uw rekeningen online