Ontdek de voordelen van een coöperatieve bank

Crelan is geen grootbank, maar is wel stevig verankerd in België, onder andere dankzij haar coöperatieve aandeelhouders. Ook u kunt aandeelhouder worden en zo meewerken aan de verdere groei van de bank.

Al meer dan 250.000 Crelan-cliënten zijn ingegaan op het aanbod om maatschappelijke aandelen van de coöperatieve kassen van Crelan te onderschrijven.

Opgepast: rendementen uit het verleden zijn geen indicator voor de toekomstige resultaten.

Als u bij uw Crelan-agent inschrijft op maatschappelijke aandelen, uitgegeven door Lanbokas cvba (lid van de Federatie van kredietinstellingen van Crelan), wordt u coöperant van uw bank. U geniet dan meteen ook de vipbehandeling van het Fidelio-voordelenprogramma. Dit programma heeft Crelan speciaal voor zijn coöperanten ontwikkeld.

 

Voordelen maar ook risico's

Aan maatschappelijke aandelen zijn ook risico's verbonden.

Lees alvorens te beleggen in deze aandelen zeker het prospectus van 27/06/2013 voor het openbaar aanbod van maatschappelijke aandelen en de aanvullingen van 22/10/2013 en van 25/02/2014, waarin u meer informatie vindt. In het prospectus vindt u ook alle informatie over de risico’s die verbonden zijn aan de maatschappelijke aandelen, waaronder het risico op verlies van het ingelegd kapitaal.

Beheer uw rekeningen online

Open uw gratis rekening online