Herziening rentevoet

Herziening rentevoet

De herziening van een rentevoet houdt in dat de rentevoet die van kracht is voor een krediet, wordt getoetst aan de actuele rentevoeten en daar worden aan aangepast. De aanpassing kan zowel een verhoging of een verlaging van de rentevoet betekenen. Contractueel kan worden overeengekomen dat de aanpassing maar wordt doorgevoerd vanaf een bepaalde evolutie van de rentevoet.

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent