News

Crelan peilde naar het vertrouwen van de landbouwers

12 juli 2016

Crelan peilde naar het vertrouwen van de landbouwers

Als bank die groot geworden is uit de landbouwsector heeft Crelan een speciale band met de Belgische land- en tuinbouwers.
Crelan wil zich blijvend voor hen engageren met gepast advies en een aangepast productengamma en via allerlei initiatieven die de sector ondersteunen.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent