Meer nieuws

Boeiende studiedag over de Vlaamse varkenshouderij

Problemen geanalyseerd en toekomstperspectieven toegelicht

14 september 2011

Boeiende studiedag over de Vlaamse varkenshouderij

Op 2 september organiseerde het Algemeen Boerensyndicaat in samenwerking met Landbouwkrediet en het Nationaal Agrarisch Centrum een studienamiddag over de Vlaamse varkenshouderij te Aalter. Het thema was 'Vlaamse varkenshouderij vandaag, en morgen?'. Verschillende experten analyseerden de situatie van de sector en deden aanbeveling aan een talrijk opgekomen publiek.

Op basis van de resultaten van de onlangs gepubliceerde Vertrouwensindex landbouw benadrukte Jozef De Laporte, hoofd van het Kenniscentrum Landbouw van Landbouwkrediet, de ernst van de toestand in de varkenshouderij.

Weinig vertrouwen
Van alle landbouwsectoren is het vertrouwen van de gespecialiseerde varkensbedrijven het laagst. Daarvoor zijn verschillende verklaringen. Zo verloopt de overschakeling naar groepshuisvesting op veel bedrijven niet van een leien dakje, en de prijsvolatiliteit zorgt voor nijpende liquiditeitsproblemen. Bedrijfsleiders op zoek naar hogere marges nemen hun toevlucht tot prijsgarantiecontracten en samenwerkingsverbanden, of proberen zich beter in te dekken via de termijnmarkten.

Bescheiden arbeidsinkomen
Joeri Deuninck van de afdeling monitoring en studie van het Beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid presenteerde enkele interessante kengetallen die aangeven dat er grote verschillen bestaan tussen bedrijven. Uit de cijfers blijkt dat bij de zeugenbedrijven en de gesloten bedrijven enkel de beste bedrijven een bescheiden arbeidsinkomen realiseren. Paul Coenen, vertegenwoordiger van de Belgian Meat Office (VLAM) in Keulen, onderstreepte in zijn uiteenzetting de dominante positie van Duitsland in de varkensketen, en bracht ook de verschillende gevolgen voor het voetlicht. Mathias Ingelbrecht presenteerde enkele indicatieve kostprijsberekeningen voor de varkenshouderij.

Toekomst
Om aan te tonen dat er o.a. via samenwerking zeker een toekomst is voor de Vlaamse varkenshouderij lichtte Diane Hendrickx de voordelen toe van coöperatie op het vlak van machines. Ook groepsaankopen van zaaigoed en phytoproducten kunnen de kosten van de varkenshouder gevoelig drukken. Professor Jacques Viane tenslotte verduidelijkte de mogelijkheden van de termijnmarkt. Deze nieuwe methode is beloftevol voor de toekomst, maar zal ongetwijfeld een goede begeleiding van de landbouwers vergen.

Meer info:
* presentatie Jozef De Laporte
* de persmap

Jozef De Laporte (Landbouwkrediet)
Jozef De Laporte, hoofd Kenniscentrum Landbouw van Landbouwkrediet

sprekers studiedag varkenshouderij
V.l.n.r.: Jacques Viane, Diane Hendrickx, Joeri Deuninck, Matthias Ingelbrecht
en Paul Coenen 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent