Vertrouwensindex 2014

Krijgt een landbouwer steeds de juiste prijs voor zijn producten?

17 juli 2014

Krijgt een landbouwer steeds de juiste prijs voor zijn producten?

83% van de landbouwers en circa 70% van de Belgische bevolking vinden dat boeren doorgaans geen loon naar werken krijgen. Wat natuurlijk nog niet wil zeggen dat iedere Belg ineens bereid is meer te betalen voor landbouwproducten als eieren, groenten, vlees, enz. Tussen het antwoord van de burger en het koopgedrag van de consument gaapt soms een diepe kloof.

Landbouwers hebben eigenlijk twee bronnen van inkomsten. Enerzijds zijn er de opbrengsten uit de verkoop van hun producten en anderzijds is er ook Europese steun. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van het publiek vindt dat landbouwers te veel subsidies krijgen. Een derde van de landbouwers is het daar min of meer mee eens. Zij zouden liever goed betaald worden voor hun producten in plaats van afhankelijk te moeten blijven van subsidies en andere tegemoetkomingen.

Een aantal land- en tuinbouwers zouden akkoord gaan met subsidiebeperkingen – via het gemeenschappelijk landbouwbeleid bijvoorbeeld – als daar een verhoging van hun verkoopprijzen en rendabiliteit tegenover staat.

De info uit dit artikel komt uit de Crelan Vertrouwensindex, een jaarlijks terugkerend onderzoek dat peilt naar het vertrouwen dat land- en tuinbouwers hebben in hun sector.

Raadpleeg vertrouwensindex

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent