Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013, wat zijn de strategische opties voor de Agro-business?

Seminarie agro-business

2 december 2010

Seminarie agro-business

Op dinsdag 30 november organiseerde Landbouwkrediet in het Congress Center Constant Vanden Stock het seminarie Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2013, wat zijn de strategische opties voor de Agro-business?
Dit seminarie was specifiek bedoeld voor grote ondernemingen uit het agro-businesscomplex, waarmee de Directie Ondernemingen van Landbouwkrediet goede relaties onderhoudt. Ondanks de barre weersomstandigheden mocht de bank een 100-tal deelnemers en 50 grote ondernemingen verwelkomen.

Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet, en Alain Diéval, Voorzitter van de Raad van Bestuur, namen als eersten het woord. Landbouwkrediet maakte van de gelegenheid gebruik om zijn standpunt kenbaar te maken over de evolutie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Tijdens de rondetafelgesprekken waaraan experten uit de industriële en de academische wereld, alsook uit de wereld van de beroepsorganisaties deelnamen, werden de uitdagingen voor de agro-business toegelicht.

Dit seminarie bracht voor het eerst sprekers van Landbouwkrediet en van de Groep Crédit Agricole France samen. Landbouwkrediet ontving gastsprekers van de Directie Landbouw en Agrifood van Crédit Agricole S.A. en vertegenwoordigers van IDIA (kapitaalbegeleiding voor de bedrijven uit het Agro-businesscomplex) en van de broker NEWEDGE.

Dit gezamenlijke project illustreert de synergieën die op de ondernemingsmarkt ontwikkeld worden tussen Landbouwkrediet en zijn Franse aandeelhouder Crédit Agricole.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Thierry Lebrun - seminarie@landbouwkrediet.be

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent