Meer nieuws

Uw vleesvee, uw toekomst

Vleesveecongres 7/12/2011, Tielt

14 november 2011

Uw vleesvee, uw toekomst

Voor een professionele uitbating van uw vleesveebedrijf is actuele kennis van zaken onontbeerlijk. Het vleesveecongres van 14 december te Tielt wenst een bijdrage te leveren aan een beter management van uw bedrijf.

Een professionele vleesveehouder met parate kennis van voeding, huisvesting, dierengezondheid, genetica en economie haalt betere zoötechnische en bedrijfseconomische resultaten.

Congres te Tielt
Echter, de evolutie in al deze domeinen gaat zeer snel. Voortdurende bijscholing door de professionele vleesveehouder is dan ook op zijn plaats. Met dit congres wensen de organisatoren een positieve bijdrage te leveren voor het succesvol uitbaten van een vleesveebedrijf. Het congres gaat door op 14 december in Tielt.

Deelnameprijs
De deelnameprijs aan het vleesveecongres bedraagt 15 euro per persoon (inclusief middagmaal). Uw deelname is pas definitief na ontvangst van uw betaling op het rekeningnummer 105-0420601-35 op naam van 'Vleesveecongres 2011, Ambachtsweg 18a, 9820 Merelbeke' met vermelding van de locatie.

Meer info via Laurence Hubrecht - tel.: 09/272 23 08 of laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Inschrijven kan tot 7 december.

Programma

Routebeschrijving

 

 

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent