Intervention en vue d’optimiser notre infrastructure informatique

En ce moment, votre banque optimise son infrastructure informatique. Ces activités font partie de notre politique visant à vous offrir continuellement un service de qualité, sûr et rapide.

Suite à ces travaux, certains services seront temporairement indisponibles. Veuillez-nous excuser pour le dérangement occasionné.

 

Interventie ter optimalisatie van de IT-infrastructuur

Uw bank voert momenteel enkele optimalisaties uit in haar IT-infrastructuur . Deze werkzaamheden kaderen in ons beleid om u continu een kwalitatieve, veilige en snelle dienstverlening te kunnen aanbieden.

Door deze werken zullen enkele diensten tijdelijk onbeschikbaar zijn. Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.