Print

Pc banking

Crelan-online.be

24u/24 gratis internetbankieren

Crelan-online.be, de gratis e-bankingservice van Crelan die dag en nacht en 7 dagen op 7 bereikbaar is.

Met Crelan-online.be voert u uw courante financiële verrichtingen uit waar en wanneer u maar wil. Een computer met internetaansluiting en een Digipass volstaan om online uw overschrijvingen, permanente opdrachten,… te regelen. Bovendien is Crelan-online.be gratis. 

 

Mogelijkheden

Welke diensten biedt Crelan-online.be aan ?

 • het saldo van uw rekeningen opvragen
 • recente bewegingen op uw rekeningen raadplegen
 • overschrijvingen (ook naar het buitenland) ingeven en beheren
 • domiciliëringen en doorlopende opdrachten creëren, beheren en raadplegen
 • de gegevens van uw begunstigden bijhouden
 • groepen van begunstigden creëren en beheren
 • een debetkaart aanvragen
 • uw rekeninguittreksels afdrukken en opslaan
 • domiciliëringen creëren en beheren
 • een spaarpensioenrekening openen en beheren
 • tijdelijk het bedrag van de geldopneming aan een Cash & More (self-banking) verhogen
 • de situatie van uw kredieten en van de aan uw rekeningen gelinkte producten raadplegen
 • met Zoomit uw facturen betalen of uw loonbrieven ontvangen
 • een rekening openen
 • op een belegging intekenen
 • uw beleggingsprofiel bepalen
 • de historiek van de met uw kredietkaart uitgevoerde transacties raadplegen
 • een overzicht van uw kredieten en beleggingsportefeuille opvragen…

Voordelen

 • U regelt uw financiële verrichtingen waar en wanneer u dit wil, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.
 • Met Crelan-online.be regelt u uw financiële verrichtingen snel, eenvoudig en helemaal gratis.
 • Het gebruik van een Digipass om u aan te loggen en uw financiële verrichtingen te bevestigen zorgt ervoor dat u in alle veiligheid bankiert.

Wat is een Digipass ?

De Digipass lijkt op een zakrekenmachientje en past in de palm van uw hand. Elke belangrijke verrichting die u uitvoert (overschrijving, permanente opdracht, domiciliëring…) via Crelan-online.be, dient bevestigd te worden met een unieke code die u zelf creëert met behulp van uw Digipass. Met uw Digipass bankiert u in alle veiligheid.

 

Limieten

Om zowel uw veiligheid als uw financiële autonomie te waarborgen, werd het maximumbedrag dat u dagelijks kunt overschrijven vastgelegd op 5.000 EUR.


Wilt u dit maximumbedrag tijdelijk verhogen ? Dat kan via uw agentschap.
Uiteraard kan de overschrijving slechts plaatsvinden als het saldo op de rekening op het ogenblik van de transactie toereikend is.

   Standaard maximumbedrag
Overschrijving Crelan-online.be  10.000 EUR per dag

 

Veiligheidstips

Hoe veilig bankieren via internet ?

 • Ga niet in op telefonische contacten of e-mailcontacten waarbij iemand u vraagt naar uw elektronische handtekening. Uw bank vraagt dit nooit!
 • Zet enkel een elektronische handtekening voor een opdracht die u verwacht of zelf hebt gevraagd.
 • Zet bij twijfel de transactie onmiddellijk stop en neem contact op met de service Desk van Crelan, zeker wanneer het scenario om te ondertekenen afwijkt van het normale scenario.
 • Controleer uw rekeninguittreksels regelmatig.
 • Beveilig uw computer voldoende (o.a. via een up-to-date antivirusscanner en een goed beveiligde WIFI-verbinding).

  Meer info: www.safeinternetbanking.be

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent