Meer nieuws

Aanrekening kosten gebeurt voortaan maandelijks

23 maart 2017

Aanrekening kosten gebeurt voortaan maandelijks

Crelan start vanaf april met de maandelijkse aanrekening van de kosten voor uw betaalverkeer. Dat wil zeggen dat de kosten voor uw Pack of zichtrekening voortaan aan het begin van iedere maand worden afgerekend.

Aanrekening kosten eerste trimester

Voor de eerste drie maanden van 2017 hebben we u echter nog niets aangerekend. Die afrekening zal gebeuren in het weekend van 25 en 26 maart. Op uw rekeningafschriften krijgt u nadien een gedetailleerd overzicht van alle aangerekende kosten van het eerste trimester.

Voor sommige producten heeft u in 2016 of begin 2017 misschien al een jaarbijdrage betaald, bv. voor een kredietkaart. In dat geval krijgt u een deel van de reeds betaalde kosten teruggestort op 31 maart.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent