Meer nieuws

Prijsvolatiliteit in de landbouw: hoe kunnen landbouwers zich hiertegen wapenen?

Bruxelles, le 6 novembre 2009

6 november 2009

Prijsvolatiliteit in de landbouw: hoe kunnen landbouwers zich hiertegen wapenen?

Het Landbouwkrediet organiseert op 4 december, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie, een prestigieus, internationaal symposium over de prijsvolatiliteit in de landbouw. Minister Sabine Laruelle komt het symposium openen en heel wat prominente sprekers zullen hun licht werpen op het onderwerp. Tijdens dit event worden ook Awards uitgereikt aan afgestudeerde masters die een interessante eindverhandeling over de land- en tuinbouw en/of de sectoren stroomop- en stroomafwaarts hebben gerealiseerd.

 

De landbouwsector wordt de laatste tijd hard getroffen door hevige prijsschommelingen die het inkomen zwaar onder druk zetten. Het Landbouwkrediet, al decennialang de trouwe partner van de land- en tuinbouwers, blijft aan de zijde staan van de oorspronkelijke doelgroep. Als coöperatieve bank met een hart voor de land- en tuinbouw wil het Landbouwkrediet enerzijds een duurzame relatie aangaan met zijn klanten en anderzijds ook het wetenschappelijk en sociaal onderzoek in de landbouwsector steunen. Daarom heeft de bank beslist om, in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie, tweejaarlijks een symposium te organiseren over een actueel thema in de sector én bij die gelegenheid Landbouwkrediet Awards uit te reiken ter beloning van de eindwerken van afgestudeerde masters en de beste doctoraatsverhandeling in de landbouweconomie.

 

Prijsvolatiliteit in de landbouw: hoe kunnen landbouwers zich hiertegen wapenen?

 

De titel van het symposium spreekt boekdelen. Tijdens een intensieve studienamiddag zullen sprekers uit de academische, economische, landbouw- en bedrijfswereld een antwoord trachten te geven op deze prangende vraag. De invalshoeken van de Belgische federale overheid, van Europa, van wetenschappers en van mensen op het terrein zullen aan bod komen.

 

Het symposium vindt plaats op vrijdag 4 december, tijdens het Landbouwsalon Agribex in Brussels Expo en begint om 14u. Minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Sabine Laruelle, zal het symposium openen. Daarna nemen volgende sprekers het woord: professor Guido Van Huylenbroeck, decaan van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de universiteit Gent, professor Ruud Huirne, afdelingshoofd Social Sciences Unit Wageningen WUR (Nederland) en Thierry Dardart, verantwoordelijke van de cel “Intelligence économique et relations décideurs” van Crédit Agricole du Nord Est (Frankrijk). De verschillende standpunten van deze prominente sprekers worden vervolgens verder uitgediept tijdens een rondetafelgesprek met professor Bruno Henry de Frahan, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie, Carina Folkeson, expert van de EU-administratie, Jean-Pierre Champagne en professor Xavier Gellynck, beiden bestuurders binnen de Groep Landbouwkrediet. Paul Muys neemt de rol van moderator op zich.

 

Landbouwkrediet Awards

 

Het Landbouwkrediet heeft Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in het licht te zetten. De bekroonde werken worden gepubliceerd op de website van het Landbouwkrediet. Aan de Awards zijn dubbele geldprijzen verbonden. Enerzijds ontvangt elke winnende student een cheque van 1500 euro, anderzijds ontvangt de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de student zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag. Op die manier wil het Landbouwkrediet het wetenschappelijk onderzoek valoriseren en steunen.

 

In totaal worden vier dubbele Awards overhandigd: een Award voor een master in de bio-ingenieurswetenschappen aan een Nederlandstalige universiteit en een equivalent voor de Franstalige universiteiten; daarnaast ook voor elke taalgroep een Award voor de masters in de biowetenschappen of andere masters die een eindwerk gemaakt hebben volgens de criteria vermeld in het wedstrijdreglement van de Awards.

 

Daarbovenop wordt nog een Award uitgereikt ter bekroning van het beste doctoraatswerk in Landbouweconomie.

 

Inschrijvingen voor het symposium: www.landbouwkrediet.be

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent