Persbericht

Crelan Vertrouwensindex: het vertrouwen van de landbouwers stijgt

23 juli 2014

Crelan Vertrouwensindex: het vertrouwen van de landbouwers stijgt

Crelan peilde voor het 8ste jaar op rij naar het sentiment in de land- en tuinbouwsector. De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in de Crelan Vertrouwensindex 2014 en werden vandaag voorgesteld aan de pers. We geven u alvast drie opvallende vaststellingen mee.

1. Het vertrouwen in de toekomst stijgt lichtjes

Het vertrouwen van de Vlaamse en Waalse land- en tuinbouwers stijgt verder. In het zuiden van het land zijn de landbouwers zelfs iets optimistischer dan in het noorden. De grootste stijging zien we in de melkveesector die het afgelopen jaar goede melkprijzen kende en daardoor de gestegen kosten ruimschoots kon compenseren.

2. Investeringsplannen? Ja in Wallonië, minder in Vlaanderen

Ondanks het gestegen optimisme blijven de landbouwers toch met de twee voeten op de grond staan. De intentie om te investeren groeit lichtjes in Wallonië, maar in Vlaanderen zien we, na jaren van groei, even een adempauze.

3. Landbouwers zijn echte ondernemers geworden

Land- en tuinbouwers worden alsmaar professioneler. Het zijn ondernemers die zich meer en meer laten adviseren door derden, zeker als het over overnames of belangrijke investeringen gaat.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent