Meer nieuws

De eindbelasting voor pensioensparen wordt vroeger geïnd

24 september 2015

De eindbelasting voor pensioensparen wordt vroeger geïnd

Eind vorig jaar besliste de regering-Michel om de taks op pensioensparen te verlagen van 10 naar 8 procent. In ruil voor die lagere taks wordt een deel van de taks vroeger ingehouden. Vanaf 2015 wordt gedurende vijf opeenvolgende jaren 1 procent taks afgehouden, berekend op basis van het werkelijke kapitaal dat de pensioenspaarder bijeen gespaard heeft op 31 december 2014. Op 60-jarige leeftijd betaalt de pensioenspaarder dan 8 procent taks verminderd met de 5 voorafbetalingen.

Wat betekent dit concreet voor u?

  • Op vrijdag 25 september 2015 wordt de eerste vervroegde inning van 1% ingehouden d.m.v. de verkoop van een aantal deelbewijzen. Die inhouding gaat automatisch. U hoeft hier niets voor te doen.

En daarna?

  • Ook in de periode 2016-2019 zal jaarlijks een vervroegde inning gebeuren.

Opmerkingen

  • Het jaar waarin de eindbelasting wordt geheven, wordt er geen vervroegde inning meer ingehouden.  M.a.w. een pensioenspaarder die de 60 nadert, is er slechts een vervroegde inning tot en met de leeftijd van 59 jaar.  Vb. Wie vandaag 58 jaar is, zal dus 2 keer de taks van 1% betalen.  Op 60 jaar volgt dan de afrekening van 8% verminderd met de twee voorafbetalingen.
  • Op het kapitaal, bijeen gespaard door de stortingen na 31 december 2014, betaalt men geen vervroegde inning.

Voor wie nog maar pas met pensioensparen begon

  • Wie pas na 1 januari 2015 startte met pensioensparen, betaalt evenmin vervroegde inningen. Die betaalt dan de volledige eindbelasting van 8% op 60 jaar of op de 10de verjaardag van het pensioenspaarcontract als hij al 55 jaar is op het moment dat hij van start gaat.

Opgelet:
Door deze maatregel zullen in de maand september (2015-2019) de transfers van pensioensparen, van en naar andere banken, bevroren worden.

Indien u nog vragen heeft, kunt u steeds uw Crelan-agent contacteren.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent