Meer nieuws

Een veilig gebruik van Crelan-online.be

19 augustus 2011

Een veilig gebruik van Crelan-online.be

Zoals u onlangs in de pers kon vernemen, blijven websites voor internetbankieren een geliefkoosd doelwit van cybercriminelen.

In dit verband waakt Landbouwkrediet er op elk ogenblik over dat u in alle veiligheid kunt bankieren met Crelan-online.be. Anderzijds dient u als gebruiker ook waakzaam te blijven en uw computer te beveiligen. Dit kan met een betrouwbaar antivirusprogramma dat uw systeem permanent beschermt tegen en scant op schadelijke software.

Bij het gebruik van Crelan-online.be zal zich nooit een pop-upscherm openen waarin u wordt gevraagd om een elektronische handtekening te plaatsen voor een verrichting die u niet verwacht of die u niet zelf hebt gevraagd. Crelan-online.be zal u ook nooit vragen om uw verrichtingen op een andere dan de gebruikelijke manier te ondertekenen*.  Gebeurt dit wel, dan wijst dit op een besmetting van uw computer met schadelijke software, en dient u Crelan-online.be onmiddellijk te verlaten en de Service Desk van Crelan-online.be te contacteren op het nummer 02/558 78 88. U kunt ook een e-mail sturen naar de Service Desk op dit adres: crelan-online@crelan.be

Bij de Service Desk kunt u ook terecht voor meer informatie.


* Crelan-online.be zal u bijv. niet vragen om een overschrijving naar een rekening waar u het afgelopen jaar al eerder een bedrag naar hebt overgeschreven, te ondertekenen met de toets Appli 2


Comme vous avez pu le lire récemment dans la presse, les sites Internet e-banking sont de plus en plus la cible privilégiée des criminels Internet.

 

Dans cette optique, le Crédit Agricole prend toutes les mesures nécessaires pour asurer à ses utilisateurs un niveau de sécurité élevé lorsqu’ils utilisent Crelan-online.be. Néanmoins, en tant qu'utilisateur, il est important aussi de rester vigilant et de sécuriser son ordinateur. Notamment, en procédant régulièrement à l'analyse de son P.C. au moyen d'un scanner anti-virus à jour.

 

Lors de l'utilisation de Crelan-online.be, jamais ne s'ouvrira un pop-up  (nouvelle fenêtre) vous invitant à introduire une signature électronique pour une opération inhabituelle ou non désirée. De plus, Crelan-online.be ne vous demandera jamais de signer une opération en utilisant une autre procédure* que celle dont vous avez l'habitude.  Si tel est le cas, cela signifie que votre ordinateur est infecté d'un virus dangereux. Clôturez immédiatement votre session et prenez contact avec le Service desk de Crelan-online.be par téléphone: 02/558.78.88 ou par courriel: crelan-online@crelan.be.

 

 

 

* Crelan-online.be ne vous demandera jamais de signer via la fonction Appli 2 de votre Digipass un virement vers un compte pour lequel vous avez déjà effectué un versement au cours des 12 derniers mois.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent