Persbericht

Landbouwkrediet al 10 edities op rij duurzame partner van Agribex

11 december 2011

Landbouwkrediet al 10 edities op rij duurzame partner van Agribex

Landbouwkrediet is al sinds 1994 de trouwe partner van Agribex, het Internationale Salon van de Landbouw. 2011 is de tiende editie van Agribex op rij die gesteund wordt door Landbouwkrediet. Een mooi bewijs van het duurzame partnership dat de bank aangegaan is met de land- en tuinbouwwereld.

Landbouwkrediet is niet alleen hoofdsponsor van Agribex, maar ook actieve partner. Dit jaar heeft de bank voor de tweede keer het Landbouwkrediet Symposium en de Landbouwkrediet Awards op en tijdens Agribex georganiseerd. Landbouwkrediet blikt tevreden terug op een geslaagde samenwerking met Fedagrim, op een boeiend symposium en op een succesvol Salon.

Duurzame samenwerking

Landbouwkrediet werkt al tien edities lang samen met Fedagrim voor de organisatie van Agribex. Dit prestigieus Salon krijgt elke editie meer nationale en internationale uitstraling. Agribex is het ontmoetingscentrum voor al wie de landbouw een warm hart toedraagt, en wordt ook meer en meer het businesscentrum bij uitstek waar grote landbouw- en economische vraagstukken besproken worden. Landbouwkrediet, de duurzame partner van de land- en tuinbouw en van de rurale gemeenschap in de ruime zin, wil dan ook niet ontbreken op deze belangrijke gebeurtenis. Ook voor de volgende editie zullen we er weer bij zijn.

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “Landbouwkrediet, dat in 1937 opgericht werd als een parastatale instelling met de bedoeling kredieten te verstrekken aan de landbouw, is vandaag uitgegroeid tot een bank voor iedereen, maar is zijn oorspronkelijke doelgroep trouw gebleven. Meer nog, Landbouwkrediet is de enige bank in België die de landbouw op de eerste plaats stelt, die in zijn beleid rekening houdt met de toekomstperspectieven, maar ook met de problemen van de sector.

Landbouwkrediet is een bank die ontstaan is in de landbouwwereld en groot geworden is in de rurale wereld.

Wij blijven de partner bij uitstek van onze historische doelgroep, de land- en tuinbouwers. Dankzij haar jarenlange ervaring, haar doorgedreven kennis en duurzame vertrouwensrelatie, heeft de bank een stevig partnership kunnen uitbouwen met deze sector. Onze bank is dus een prominente speler en een marktleider in dit segment.

Het duurzame partnership komt tot uiting in tal van grote en kleinere landbouwevenementen die sinds geruime tijd op de steun van Landbouwkrediet kunnen rekenen, zoals dit Landbouwsalon Agribex, waar wij voor de 10de keer op rij hoofdsponsor zijn.”

Landbouwtendensen

De vaststellingen uit onze Landbouwvertrouwensindex 2011, gepresenteerd op Libramont eind juli, worden verder bevestigd: in Vlaanderen dalende trend van de conjunctuur, die zich vertaalt in lagere investeringen dit jaar in de land- en tuinbouwsector in vergelijking met de periode 2008 – 2010, terwijl voor Wallonië eerder het omgekeerde wordt vastgesteld en vooral grotere kredietbedragen per aanvraag voorkomen. Dit heeft alles te maken met de negatieve prijsvorming in de vooral in Vlaanderen belangrijke sectoren varkenshouderij en glastuinbouw, versterkt door de stijging van de directe kosten (veevoeders, meststoffen en energie).

Landbouwkrediet Symposium & Awards

Luc Versele, CEO Landbouwkrediet: “Wij zien het als onze opdracht om de landbouwsector duurzaam te steunen. Onze steun weerspiegelt zich in de aanwezigheid op heel wat landbouwevenementen, in ons gespecialiseerd landbouwadvies, maar ook in de organisatie van het Landbouwkrediet Symposium en de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards.”

Tijdens het symposium heeft de bank heel wat eminente sprekers samengebracht die boeiende en verrijkende stellingen gaven over de uitdagingen voor de landbouw na 2013.

Op 9 december reikte Landbouwkrediet acht Awards uit. Op die manier wil Landbouwkrediet het wetenschappelijk onderzoek valoriseren en steunen. Landbouwkrediet heeft de Awards in het leven geroepen om eindverhandelingen van afgestudeerde masters te bekronen en in de schijnwerpers te plaatsen. Enerzijds ontving elke winnende master een geldbedrag, anderzijds ontving de faculteit van de universiteit of hogeschool waar de master zijn of haar eindwerk gerealiseerd heeft eveneens eenzelfde bedrag.

Door de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie werd ook een wedstrijd georganiseerd ter bekroning van het beste doctoraatswerk over landbouweconomie. Landbouwkrediet heeft hiervoor ook een cheque van 2.500 EUR geschonken.

De winnende werken vindt u op de website van Landbouwkrediet.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent