Meer nieuws

Voortaan één maand in het rood

30 november 2010

Voortaan één maand in het rood

BrusselVanaf 1/12/2010 kunt u nog één maand onafgebroken gebruik maken een kasfaciliteit op uw zichtrekening. Dit is het gevolg van een nieuwe wet op het consumentenkrediet.

Met een kasfaciliteit kunt u voor enige tijd in het rood gaan op uw rekening zonder dat u hiervoor een formele kredietovereenkomst dient af te sluiten met uw bank.

Debetstand
Tot nu toe mocht een zichtrekening met een kasfaciliteit 3 maanden onafgebroken een debetstand van max. 1.238,76 EUR vertonen. Daarna moest de cliënt zijn rekening aanzuiveren.

Eén maand
Vanaf 01/12/2010 wordt de nieuwe wet op het consumentenkrediet van kracht. Voor zichtrekeningen voor privégebruik met een kasfaciliteit geldt dan dat deze minstens één maal per maand een positief saldo (≥ 0 EUR) moeten vertonen. Voor zichtrekeningen voor professioneel gebruik verandert er niets. Daar blijft de terugbetalingstermijn drie maanden.

Reglement
De nieuwe regels zijn opgenomen in het nieuwe Bijzonder Reglement van de Kasfaciliteit en de Overschrijding op Rekening. Dit vervangt het vorige reglement en treedt in voege op 1 december 2010.

Meer info over de zichtrekeningen van Landbouwkrediet.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent