Print

Spaarrekeningen

Crelan spaarboekje

Een eenvoudige en transparante spaarrekening

  • Intrest
  • 100% veilig
  • Altijd bij de hand
  • Transparant

Het Crelan spaarboekje is een gereglementeerde spaarrekening van Crelan NV België.

Lees het document Essentiële Spaardersinformatie alvorens een rekening te openen.

Intrest

Op uw spaargeld ontvangt u een rentevergoeding die bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.  Voor uw Crelan spaarboekje bestaat de rentevergoeding (op jaarbasis) uit:

  • basisrente: 0,10% (Deze wordt op dagbasis berekend. Zij kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de kortetermijnrente. De basisrente wordt één maal per jaar gestort, op 1 januari.
  • getrouwheidspremie: 0,10% (Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op uw Crelan spaarboekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode. Deze premie wordt gestort bij het begin van het kwartaal (01/01, 01/04, 01/07 of 01/10) dat volgt op de datum van de verwerving van de getrouwheidspremie.)

Roerende voorheffing

Op een intrestschijf tot 1.880 EUR betaalt u geen roerende voorheffing (inkomsten 2015, aanslagjaar 2016). Voor een gemeenschappelijke spaarrekening wordt het belastingvrije bedrag verdubbeld. Overstijgen uw intresten deze bedragen dan betaalt u op dat saldo 15% roerende voorheffing aan de fiscus.

100% veilig

Het geld dat u spaart wordt tot 100.000 EUR beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid.

Altijd beschikbaar

Het geld op uw Crelan spaarboekje kunt u steeds opvragen of transfereren naar een andere rekening, zonder kosten.

Rekeninguittreksels

De basisrentevoet en getrouwheidspremie kunnen worden aangepast aan wijzigende marktomstandigheden. Als de rente van een spaarboekje wijzigt worden de rekeninghouders daarvan op de hoogte gebracht via de rekeninguittreksels.

Beheer uw rekeningen online

Open uw gratis rekening online