Print

Euro-obligaties

Euro-obligaties zijn schuldbewijzen van leningen die op internationale schaal worden uitgegeven door o.a. grote ondernemingen, overheidsinstellingen en lokale overheden. De belegger heeft recht op de betaling van een periodieke coupon en de terugbetaling op vervaldag.

Vijf goede redenen om in Euro-obligaties te investeren:

Gewaarborgd rendement

U heeft recht op een gewaarborgd jaarlijks rendement gedurende de volledige looptijd van de euro-obligatie. Soms kan de uitgever overgaan tot vervroegde uitbetaling.

Kapitaalwaarborg

De uitgever verbindt zicht ertoe uw kapitaal op de vervaldag volledig terug te betalen. In geval van een faillissement is het mogelijk dat de uitgever zijn belofte niet kan nakomen.

Flexibel

Euro-obligaties zijn in principe op elk ogenblik verhandelbaar op de secundaire markt.

Meerwaarde

U kunt Euro-obligaties aankopen op de primaire markt (uitgiftemarkt voor nieuwe effecten) tijdens een beperkte periode. Na deze periode kunnen obligaties verhandeld worden op de secundaire markt, waar de prijzen dagelijks variëren. Op de beurs kunt u obligaties verkopen voor de einddatum. Als de marktrente lager is dan het tarief van de obligatie realiseert u een meerwaarde.

Keuze

Landbouwkrediet biedt u een breed gamma van Euro-obligaties aan. Interessant is dat u op het vlak van beleggingsduur veel keuze heeft.

Rendement & fiscaliteit

Uitgifteprijs

Euro-obligaties worden vaak boven of onder pari uitgegeven. Dit wil zeggen dat wanneer u tijdens de lanceringsperiode inschrijft, u respectievelijk iets meer of iets minder voor uw schuldbewijs zal betalen dan de nominale waarde. De uitgifteprijs bepaalt dus het uiteindelijk rendement van uw belegging mee.

Rating

Elke uitgifte van Euro-obligaties wordt beoordeeld door gespecialiseerde kredietbeoordelaars (bv. Moody’s en Fitch). Hun inschatting van de solvabiliteit van de uitgever komt tot uitdrukking in een rating. Deze wordt uitgedrukt in een code van letters (en soms cijfers). Het rendement van een Euro-obligatie hangt onder andere af van de kwaliteit van de uitgever. Dit wil zeggen: obligaties met een hoge rating zullen een lager rendement bieden dat obligaties met een lage rating. U moet risico afwegen tegen rendement.

Roerende voorheffing

Op de intrest van uw euro-obligatie betaalt u 15% roerende voorheffing. Deze voorheffing is bevrijdend. De inkomsten moeten dus niet meer hernomen worden in de aangifte van de personenbelasting.

Praktisch

 

Effectenrekening

Sinds 2008 zijn alle Euro-obligaties (maar ook bv. aandelen en kasbons (link naar kasbons)) gedematerialiseerd en op een effectenrekening geplaatst. Dit wil ook zeggen dat uw Euro-obligaties niet meer ‘aan toonder’ of anoniem zijn, want ingeschreven op een effectenrekening op naam. Landbouwkrediet zorgt voor de administratieve opvolging van uw effectenrekening: automatische uitbetaling coupons, terugbetaling op de vervaldag, …

Uw Euro-obligaties?

Investeren in Euro-obligaties kan in een Landbouwkrediet-agentschap.

Bescheiden kapitaal

Investeren in Euro-obligaties kan soms al met een bescheiden kapitaal. Vraag het advies van uw Landbouwkrediet-agent.

Beheer uw rekeningen online