Print

Gewoon Boekje

Het Gewoon Boekje is een eenvoudige, transparante en kostelo

Intrest


Op uw spaargeld ontvangt u een rentevergoeding die bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie. 


100% veilig


Het geld dat u spaart wordt tot 100.000 EUR beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid.


Altijd bij de hand


Het geld op uw Gewoon Boekje kunt u steeds opvragen of transfereren naar een andere rekening, zonder bijkomende kosten.


Transparant


Het Gewoon Boekje is een eenvoudig en transparant product dat u gemakkelijk zelf kunt beheren.

Rendement & fiscaliteit

Rentevergoeding

Voor uw Gewoon Boekje bestaat de rentevergoeding (op jaarbasis) uit:

  • basisrente: 1,00%
  • getrouwheidspremie: 0,25%

Basisrente

Deze wordt op dagbasis berekend. Zij kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de kortetermijnrente.

Getrouwheidspremie

Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op uw Gewoon Boekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode.

Roerende voorheffing

Op een intrestschijf tot 1.730 EUR betaalt u geen roerende voorheffing. Voor een gemeenschappelijke spaarrekening is dit het dubbele bedrag. Overstijgen uw intresten deze bedragen dan betaalt u op dat saldo 15% roerende voorheffing aan de fiscus.

Praktisch

Voor wie?

Meerderjarige natuurlijke personen vanaf 18 jaar kunnen een Gewoon Boekje openen.

Rekeninginformatie

De rekeninguittreksels van uw Gewoon Boekje zijn gratis beschikbaar via:

  • Crelan-online.be (link naar COL)
  • Cash & More (link naar c&m)

Uw Gewoon Boekje

U kunt een Gewoon Boekje enkel openen in een Landbouwkrediet-agentschap. Dit is volledig gratis.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent