Print

Optirend Plus Boekje

Het Optirend Plus Boekje is een extra voordelig spaarboekje

Vijf goede redenen om uw geld te beleggen in een Optirend Plus Boekje:

Intrest

Op uw spaarinleg ontvangt u een rentevergoeding die bestaat uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

100% veilig

Het geld dat u spaart wordt tot 100.000 EUR beschermd door het depositogarantiestelsel van de Belgische overheid.

Altijd bij de hand

U kunt uw spaarreserve steeds opvragen of transfereren naar een andere rekening, zonder bijkomende kosten.

Transparant

Het Optirend Boekje is een eenvoudig en transparant product dat u makkelijk zelf kunt beheren.

Gratis verzekering

Aan het Optirend Plus Boekje is een gratis dekking van de Verzekering tegen Overlijden Door Ongeval (link naar de pagina over VODO) verbonden.

Rendement & fiscaliteit

Rentevergoeding

Voor uw Optirend Plus Boekje bestaat de rentevergoeding (op jaarbasis) voor een rekeningsaldo vanaf 15.000 EUR uit:

  • basisrente: 0,01%
  • getrouwheidspremie: 0,10%

Indien het saldo onder de 15.000 komt is de rentevergoeding (op jaarbasis):

  • basisrente: 0,01%
  • getrouwheidspremie: 0,10%

Basisrente

Deze wordt op dagbasis berekend. Zij kan op elk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van de kortetermijnrente.

Getrouwheidspremie

Per periode van 12 maanden dat een bedrag onafgebroken op uw Optirend Plus Boekje staat, ontvangt u een getrouwheidspremie. Deze premie is gegarandeerd gedurende de volledige getrouwheidsperiode. Fidelio-cliënten (link naar Fidelio-pagina’s) profiteren als coöperatoren van Landbouwkrediet van een hogere getrouwheidspremie.

Roerende voorheffing

Op een intrestschijf tot 1.730 EUR betaalt u geen roerende voorheffing. Voor een gemeenschappelijke spaarrekening is dit het dubbele bedrag. Overstijgen uw intresten deze bedragen dan betaalt u op dat saldo 15% roerende voorheffing aan de fiscus.

Praktisch

Voor wie?

Het Optirend Plus Boekje kan alleen geopend worden door Fidelio’s (link naar eerste Fidelio-pagina), de coöperatoren van Landbouwkrediet. U kunt coöperator worden door te investeren in maatschappelijke aandelen (link naar pagina over maatschappelijke aandelen bij ‘beleggen’) van Landbouwkrediet.

Rekeninginformatie

De rekeninguittreksels van uw Optirend Plus Boekje zijn gratis beschikbaar via:

Beheerskosten

Voor het Optirend Plus Boekje betaalt u jaarlijks een eenmalige bijdrage van 7,44 EUR.

Uw Optirend Plus Boekje?

Een Optirend Plus Boekje kunt u altijd openen in een Landbouwkrediet-agentschap. Daar kunt u ook op maatschappelijke aandelen intekenen, al gaat dit net zo makkelijk online. (link naar pagina op crelan-online intekenen op maatschappelijke aandelen).

Beheer uw rekeningen online