Print

Gestructureerde belegging

Van Lanschot Bankiers (NL) Select Dividend Switch to Bond

Note

Productmodaliteiten

Voornaamste kenmerken

  • XS0906452429
  • Een looptijd van 6 jaar
  • Een vaste jaarlijkse brutocoupon van 1,00%*
  • Een eventuele terugbetalingspremie op de einddatum gelijk aan 125% van het positieve gemiddelde rendement van de Stoxx® Global Select Dividend 100-index, hierna de “SDGP-index”. (De eventuele dividenden die worden uitgekeerd door de aandelen van de index, worden niet uitbetaald, noch opnieuw belegd in de index. De belegger geniet dus niet van de dividenden.)
  • De Uitgever behoudt zich evenwel het recht voor om elk jaar te «switchen» naar een Note die hoe dan ook zes switchcoupons van 5,00% (bruto) uitkeert. (De kans dat de Uitgever dat recht uitoefent, is klein. In voorkomend geval is de kans groter dat hij het zou doen aan het einde van de periode en in geval van sterke stijging van de index).
  • Recht op volledige terugbetaling van het belegde kapitaal op de einddatum (behoudens faillissement of wanbetaling van de Uitgever en de Garant en zonder instapkosten(1))
  • Uitgever: F. Van Lanschot Bankiers N.V. | S&P: BBB+ (negatief vooruitzicht) | Fitch: A- (negatief vooruitzicht)(2)
  • Garant: Van Lanschot N.V.

* De vaste jaarlijkse coupon kan een waarde hebben van 1,00% tot 1,20%, in functie van de marktomstandigheden op 20 mei 2013. De kans dat de coupon 1,20% zal bedragen is zeer klein.

-

Beheer uw rekeningen online