De mogelijkheden

Crelan Personal & Private Banking geeft een pasklare oplossing voor de opbouw, het beheer en de overdracht van uw beleggingsportefeuille, rekening houdend met uw behoeften en verwachtingen. In functie van uw doelstellingen, en volledig afgestemd op uw risicoprofiel garanderen onze vermogensbeheerders de meest optimale spreiding en een maximaal comfort.
Crelan Personal & Private Banking biedt u drie verschillende modules aan:

 1. Discretionair beheer via CAL (Crédit Agricole Luxembourg)
 2. Discretionair beheer via Amundi beleggingsfondsen
 3. Structureren en overdragen van uw vermogen

Discretionair beheer via CAL (Crédit Agricole Luxembourg)

Crelan werkt samen met CAL. Indien u kiest voor vermogensbeheer via CAL, draagt u het beheer van uw portefeuille over aan een externe vermogensbeheerder die in uw plaats alle financiële verrichtingen met betrekking tot de samenstelling en het beheer van uw vermogen uitvoert.
Op die manier profiteert u van de service, de waakzaamheid en de deskundigheid van de Personal & Private Banker en de beleggingsexperts, zonder dat u uw portefeuille elke dag zelf dient op te volgen. De marktervaring van de vermogensbeheerder en zijn kennis van uw concrete situatie en risicoprofiel vormen de sleutel tot de optimalisatie van uw portefeuille.

Het beheer :

 • Discretionair beheer : in een steeds meer internationale beleggingswereld is het verstandig zich niet alleen te beperken tot de nationale markt.
 • Core-satellite beheer : u zoekt goede belegggingskansen op diverse markten en veelbelovende thema's.
 • Beheer op basis van overtuiging : vernieuwende ideeën zonder zich blind te staren op modetrends.

Comités van CAL :

Gestructureerd beleggingscomité dat de belangrijke conomische tendensen vaststelt en een nadere bepaling geeft van :

 • het macro-economisch scenario
 • de micro-economische vooruitzichten
 • de globale spreiding met de volgende prioriteitsvolgorde : keuze van de activaklassen en hun respectievelijke weging, belang van de voornaamste regio's, beleggingssectoren, .....

Gespecialiseerde subcomités per activaklasse.


Klein aantal beslissers, weloverwogen beslissingen, flexibiliteit ten opzichte van marktontwikkelingen.

Eén comité voor particulier en institutioneel beheer, voor globale activa ter hogte van 5 mia euro.

 

Discretionair beheer via Amundi beleggingsfondsen

Individueel beleggen van uw portefeuille vraagt veel tijd en kennis. Bovendien is het moeilijk een goed gespreide portefeuille telkens weer te moeten aanpassen aan wijzigende marktomstandigheden.
Dit kan heel wat efficiënter door een modelportefeuille op te bouwen met beleggingsfondsen van Amundi. Deze modelportefeuilles van het discretionair beheer worden doorlopend aangepast aan de macro-economische evolutie.
De opvolging van uw portefeuille gebeurt door het investeringscomité van Crelan in samenspraak met de fondsbeheerders van Amundi. Zo moet u zich geen zorgen maken over arbitrages of de timing van de aan- en verkopen.

Amundi Asset Management is de nieuwe vennootschapdie op 1 januari 2010 ontstond uit de samenwerking tussen Crédit Agricole S.A. (Frankrijk) en Société Générale op vlak van Asset Management.

Structureren en overdragen van uw vermogen

Successieplanning brengt een nauwgezette voorbereiding met zich mee die ervoor moet zorgen dat uw wensen inzake de overdracht en verdeling van uw vermogen strikt worden nageleefd.
Er zijn veel voordelen aan het tijdig plannen van uw nalatenschap. Zo bent u zeker dat:

 • uw vermogen precies zo wordt verdeeld als u wenst;
 • het maximum haalbare bedrag tijdig bij de door u gekozen begunstigden terecht komt;
 • zowel aan uw wensen als aan de wensen van elke begunstigde tegemoet wordt gekomen.

Een goede successieplanning houdt, binnen het kader van de wettelijke voorschriften, de kosten en belastingen zo laag mogelijk en beschermt het bedrag dat aan uw begunstigden ten goede komt.
Het is duidelijk dat over een nalatenschap grondig nagedacht moet worden en dat het een strakke planning en tijdige actie vereist. Het team van Personal & Private Bankers staat u hierin bij.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent