Nieuw depositoboekje biedt hoger rendement door een gegarandeerde basisrente en een stijgende getrouwheidspremie

Landbouwkrediet lanceert Fidelio Step-Up Welcome boekje

Perscommuniqué

7 juni 2010

Landbouwkrediet lanceert Fidelio Step-Up Welcome boekje

Na het succes van het vorig jaar gelanceerde Fidelio Step-Up Boekje zet Landbouwkrediet dit jaar opnieuw een boekje met dezelfde kenmerken in de markt: een vaste basisrente en een stijgende getrouwheidspremie.

Van 7 juni tot en met 7 juli 2010 kunnen coöperatoren van Landbouwkrediet (Fidelio’s) hun spaartegoeden die voor het eerst bij de bank worden belegd, storten op het Fidelio Step-up Welcome Boekje.

Stijgend rendement

Dit boekje is geen gewone spaarrekening. In vergelijking met klassieke spaaracties, waarbij het verhoogd rendement slechts voor korte tijd gegarandeerd blijft, biedt het nieuwe boekje een gewaarborgd en stijgend rendement over een langere periode. Zo is de spaarder zeker van een basisrente van 1,00% voor 3 jaar. Maar ook de getrouwheidspremie is gegarandeerd en loopt jaar na jaar op: het eerste jaar 0,80%, het tweede jaar 1,20% en het derde jaar 1,50%.

Het spreekt dus voor zich dat deze formule vooral geschikt is voor cliënten die hun spaartegoeden voor langere tijd willen beleggen. De basisrente van 1% en de stijgende getrouwheidspremie zijn geldig voor zover het saldo op deze rekening – intrestkapitalisatie niet inbegrepen – minstens 5.000 EUR en maximaal 50.000 EUR bedraagt.

Flexibiliteit

Ondanks de mooie voorwaarden van het nieuwe boekje zijn er geen risico’s (het boekje valt onder het depositogarantiesysteem), noch extra kosten verbonden aan het sparen. Bovendien blijven de spaartegoeden op het Fidelio Step-up Welcome Boekje te allen tijde beschikbaar.

Sparen aantrekkelijk maken

Volgens Rik Duyck, Bestuurder-Directeur van Landbouwkrediet, wil de bank iedereen die Fidelio-cliënt is of wordt, de kans geven in te stappen in een aantrekkelijke spaarformule en dit in een periode van krimpende rentevoeten: “Landbouwkrediet wil zijn beste cliënten een mooi rendement aanbieden. Zeker nu sparen door velen wordt gezien als minder aantrekkelijk.

Het Fidelio Step-up Welcome Boekje is bovendien een transparant product, omdat van meet af aan duidelijk is wat de spaarder mag verwachten. Het rendement voor de eerste drie jaar is immers bekend en gegarandeerd. De cliënt loopt dus geen renterisico.” Het Fidelio Step-up Welcome Boekje is een gereglementeerde spaarrekening. De intresten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.730 EUR per jaar. Het Fidelio Step-up Welcome Boekje is toegankelijk voor Fidelio-cliënten van Landbouwkrediet (particulieren) die over 49 aandelen of meer beschikken (607,6 EUR).

Over Fidelio

Landbouwkrediet is een bank met een stevige coöperatieve verankering. Een gedeelte van het kapitaal wordt bijeengebracht door zijn cliënten. Deze cliënten onderhouden een duurzame relatie met de bank en dragen zo hun steentje bij tot haar verdere ontwikkeling. Ze verdienen dus een vipbehandeling. Daarom heeft Landbouwkrediet Fidelio uitgedacht: een origineel programma met exclusieve voordelen voor cliënten-aandeelhouders van Landbouwkrediet. Meer dan 130.000 mensen zijn al overtuigd van dit voordelig concept. Voor 2009 bedroeg het dividend van de maatschappelijke aandelen voor het 7e jaar op rij 5% netto.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent