Communiqué de presse

Landbouwkrediet Awards op Agribex

Brussel, 26 juni 2009

26 juni 2009

Landbouwkrediet Awards op Agribex

Landbouwkrediet, de duurzame partner van het Landbouwsalon Agribex, onderstreept zijn steun aan de land- en tuinbouwsector in het algemeen en aan Agribex in het bijzonder, door de uitreiking, op het Salon, van de Landbouwkrediet Awards, en dit op vrijdag 4 december.


De Landbouwkrediet Awards zullen voortaan tweejaarlijks worden uitgereikt tijdens een symposium over de landbouw, georganiseerd op het Salon van Agribex.

 

Voor de negende keer op rij is het Landbouwkrediet hoofdsponsor van Agribex, het Internationale Salon voor Landbouw, Veeteelt, Tuin en Groene Zones. Dit jaar reikt de bank voor het eerst de Landbouwkrediet Awards uit, een geldprijs van 4 x 1500 euro voor afgestudeerde masters die een voor de bank en/of voor het brede publiek interessante eindverhandeling over de land- en tuinbouw en/of de sectoren stroomop- en stroomafwaarts hebben gerealiseerd. In het totaal worden vier Awards uitgereikt, twee per taalgroep.

 

Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet: "Het Landbouwkrediet heeft een opmerkelijk marktaandeel in de landbouwsector van circa 50 % in Wallonië en van 25 % in Vlaanderen. Wij zijn dus een prominente speler en een marktleider in dit segment. Als coöperatieve bank willen we onze verwevenheid binnen de sector aanwenden om de sector te ondersteunen en de toekomst ervan te vrijwaren. Wij vinden dan ook dat wij een sociale rol te vervullen hebben. Als bevoorrechte partner van de land- en tuinbouw willen wij elke ontwikkeling in deze sector aanmoedigen. Niet alleen door producten en service op maat aan te bieden, maar ook door aanwezig te zijn op alle belangrijke landbouwevenementen en door de bevordering van het wetenschappelijk en sociaal onderzoek van deze sector te promoten.

 

Drie jaar geleden startte de bank met de studie over het vertrouwen van de landbouwers in hun sector, de Vertrouwensindex van het Landbouwkrediet. Vandaag roept de bank de tweejaarlijkse Landbouwkrediet Awards in het leven, die voortaan telkens op Agribex zullen uitgereikt worden, tijdens een door de bank georganiseerd symposium."

 

Op vrijdag 4 december vindt de uitreiking van de Landbouwkrediet Awards plaats, in Auditorium 2000 van Brussels Expo. Deze uitreiking wordt voorafgegaan door een symposium dat de bank organiseert in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Landbouweconomie. Het symposium draagt als titel "Prijsvolatiliteit en inkomensrisico in de landbouw: hoe kunnen landbouwers zich hiertegen wapenen".

 

Tijdens het symposium zullen drie gerenommeerde sprekers het woord nemen: Professor Guido Van Huylenbroek, decaan Faculteit van de bio-ingenieurswetenschappen RU Gent, Professor Ruud Huirne, afdelingshoofd Social Sciences Unit Wageningen WUR, Directeur van IRMA (Institute for Risk Management in Agriculture) en Thierry Dardard, verantwoordelijke van de cel "intelligence économique et relations décideurs" van het Franse Crédit Agricole du Nord Est, adjunct-directeur-generaal van de "pôle de compétitivité Industries et Agro-ressources (IAR)". Het geheel wordt afgerond met een rondetafelgesprek en de uitreiking van de Awards.

 

De bank wil met de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek het imago van de land- en tuinbouwsector een positieve impuls geven.

 

Luc Versele: "Door de organisatie van dit evenement op Agribex, wil het Landbouwkrediet een extra dimensie geven aan het Salon. Het Salon is de laatste jaren inderdaad uitgegroeid van een beurs voor professionelen tot een Salon waar iedereen die ook maar iets met de landbouw te maken heeft, aanwezig is. Agribex heeft het hart gewonnen van het grote publiek, maar ook steeds meer opiniemakers en beleidsmensen willen er graag aanwezig zijn. Voor het Landbouwkrediet is de aanwezigheid op Agribex al jarenlang een evidentie. En in deze barre tijden wil het Landbouwkrediet meer dan ooit de nadruk leggen op een duurzame vertrouwensrelatie met zijn klanten: de particulieren, de ondernemingen, de professionelen en heel in het bijzonder, met zijn oorspronkelijke doelgroep, de land- en tuinbouwers. Wij willen aan onze klanten tonen dat we er zijn voor hen en dat zij op onze steun kunnen rekenen."

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent