Landbouwkrediet en Keytrade Bank geven gedupeerde Kaupthing-klanten terug toegang tot hun tegoeden.

Klanten van ex-Kaupthing Belgium vinden eindelijk een duurzame oplossing bij de Groep Landbouwkrediet

Perscommuniqué

10 juli 2009

Klanten van ex-Kaupthing Belgium vinden eindelijk een duurzame oplossing bij de Groep Landbouwkrediet

Over enkele dagen kunnen de Belgische ex-Kaupthing-klanten weer vrij beschikken over hun spaartegoeden. De Groep Landbouwkrediet is verheugd te kunnen aankondigen dat na 9 maanden bang afwachten eindelijk een oplossing is gevonden voor de geblokkeerde spaartegoeden. De klanten van ex-Kaupthing Bank Belgium krijgen terug toegang tot hun spaargeld op een rekening bij Landbouwkrediet (voor de vermogende klanten) of op een onlinerekening bij Keytrade Bank (voor de voormalige Edge-klanten).

 

Luc Versele, CEO van het Landbouwkrediet: “Donderdag 16 juli is het D-day. De kogel is eindelijk door de kerk. Op die dag zullen alle fondsen van de Belgische ex-Kaupthing-klanten beschikbaar zijn op rekeningen bij Keytrade Bank en het Landbouwkrediet. Vandaag heeft de CBFA het licht op groen gezet met de goedkeuring van de definitieve overeenkomst tussen Landbouwkrediet en Keytrade Bank enerzijds en het Luxemburgse Kaupthing anderzijds.

 

De Groep Landbouwkrediet staat al een hele tijd klaar om de klanten van het noodlijdende Kaupthing op te vangen en toegang te geven tot hun geblokkeerde spaargelden. Het doet ons dan ook bijzonder veel plezier dat alle juridische voorwaarden uiteindelijk vervuld zijn en de spaargelden nu overgebracht worden naar de Groep Landbouwkrediet. Wij heten de nieuwe klanten van harte welkom binnen een solide en stabiele Belgische bankgroep.”

 

Historiek

Op 9 oktober 2008 werden de spaartegoeden van de klanten van Kaupthing Bank Belgium, een bijhuis van het Luxemburgse Kaupthing geblokkeerd.

 

Reeds op 16 januari kondigde de Groep Landbouwkrediet aan dat ze een akkoord gesloten had met Kaupthing Bank Luxembourg S.A. voor de overname van de klanten van Kaupthing Bank Belgium, en dit in twee fases.

 

De eerste fase, namelijk de overdracht van de effectenrekeningen van de 5.000 private-bankingklanten aan het Landbouwkrediet, kon vrij snel gerealiseerd worden. Sinds 20 februari hebben al deze klanten de volledige beschikking over hun effecten bij het Landbouwkrediet.

 

Restte toen nog de tweede fase, met name de deblokkering van de liquiditeiten van de onlineklanten (de zogenaamde Edge-klanten) en van de private-bankingklanten. Hiervoor moesten heel wat juridische voorwaarden vervuld worden, onder andere de goedkeuring van het overnameplan voor Kaupthing Luxemburg door de banken schuldeisers, de goedkeuring van de Europese Commissie, van de CBFA,… Op 5 juni keurden de banken schuldeisers het overnameplan voor Kaupthing Luxemburg goed; dat was een cruciale stap in de richting van de goede afloop. Op die manier kwam de vrijgave van de tegoeden en de komst van de klanten naar de Groep Landbouwkrediet een stuk dichterbij.

 

Zopas gaven ook de Europese Commissie en de CBFA hun groen licht en kunnen de fondsen definitief gedeblokkeerd worden.

 

De klanten

Wat betekent dit nu concreet voor de klanten van wie het spaargeld sinds 9 oktober geblokkeerd is ?

Thierry Ternier, CEO van Keytrade Bank: “Wij hebben er alles aan gedaan opdat de procedure snel en eenvoudig zou zijn: de klanten die een Edge-rekening hadden bij Kaupthing, zullen niet enkel opnieuw toegang hebben tot hun tegoeden op Keytradebank.com, maar we zullen eveneens de toegang makkelijk houden door dezelfde toegangsprocedure (gebruikersnaam, wachtwoord) te gebruiken die ze voordien bij Kaupthing hanteerden.”

 

Concreet gezien zullen de ex-Edge klanten naast hun ex-Edge rekeningen over drie volledig gratis Keytrade Bank rekeningen (zicht-, spaar- en effectenrekening) beschikken. Zij zullen zo kunnen genieten van alle opportuniteiten bij Keytrade Bank om hun spaargeld te beheren.

 

Luc Versele: “Alle andere klanten, dit wil zeggen de private-bankingklanten die nog spaar- of zichtrekeningen bij Kaupthing Belgium hadden en de andere klanten die een gewone (niet-internet) rekening hadden, worden met al hun tegoeden opgevangen door het Landbouwkrediet. Zij krijgen voor elk product dat ze bij Kaupthing hadden een overeenkomstig product bij het Landbouwkrediet. Wie dus een zichtrekening, een spaarrekening en een termijnrekening had bij Kaupthing krijgt ook een zicht-, spaar- en termijnrekening bij Landbouwkrediet, weliswaar met nieuwe rekeningnummers. De klanten zullen het bedrag dat op hun Kaupthing-rekeningen stond terugvinden op hun nieuwe Landbouwkrediet-rekeningen. Wij hebben dus een oplossing gevonden die snel en doorzichtig is, met een directe toegang tot het geblokkeerde spaargeld. Onze nieuwe klanten komen nu terecht bij een coöperatieve bank op mensenmaat, die luistert naar hun wensen en behoeften en die openstaat voor al hun vragen. Het Landbouwkrediet biedt hen als bankverzekeraar een volledig gamma producten en diensten aan en staat met een team specialisten klaar om professionele dienstverlening te verstrekken."

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent