Landbouwkrediet keert dividend uit van 5 %

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 34,50 miljoen euro

Persbericht

19 maart 2009

Groep Landbouwkrediet boekt winst van 34,50 miljoen euro

Ondanks het gitzwarte financiële klimaat is de Groep Landbouwkrediet erin geslaagd om in 2008 een geruststellende winst te boeken van 34,50 miljoen euro. De coöperatieve bank, die steeds de nadruk gelegd heeft op soliditeit, veiligheid en gestage groei, zal aan de 117.000 coöperatoren een dividend uitkeren van 5%.


De Groep boekt uitstekende commerciële resultaten, zowel op het vlak van de kredietactiviteit, als op het vlak van de klantendeposito's, met historische groeipercentages. Ook het aantal klanten stijgt opmerkelijk met 40.000 en overschrijdt hiermee ruim de kaap van het half miljoen klanten.

 

Luc Versele, CEO van Landbouwkrediet: "Sinds de komst van de Franse aandeelhouder Crédit Agricole heeft de Groep Landbouwkrediet zijn activiteiten gestaag uitgebreid. Vandaag is het Landbouwkrediet uitgegroeid van een kleine, rurale bank tot een universele bank met een volledig gamma aan producten en diensten voor land- en tuinbouwers, particulieren en ondernemers en zelfstandigen. De groep Landbouwkrediet telt vandaag 520.000 klanten. Het aantal klanten en coöperatoren neemt elk jaar gestaag toe, een mooi bewijs van de duurzame groei van de Groep Landbouwkrediet.

 

Om de duurzame relatie met onze coöperatoren te benadrukken, zullen wij aan onze Algemene Vergaderingen dan ook voorstellen om aan onze Fidelio-klanten/coöperatoren hetzelfde dividend toe te kennen als in 2007, met name 5 %. Dit is in deze tijden een heel mooie vergoeding."

 

De Groep Landbouwkrediet wil in 2009 haar voorzichtig beleid van groei en diversificatie verderzetten.

 

Luc Versele: "Naast een verdere ontwikkeling van de verzekeringsactiviteit werkt het Landbouwkrediet nu volop aan de uitbreiding van de tak Private Banking. Wij willen deze nieuwe klantengroep verwelkomen met dezelfde aanpak op mensenmaat die we ook toepassen voor al onze andere klanten."

 

Eind 2008 kondigde de Groep Landbouwkrediet aan dat ze haar activiteitenspectrum uitbreidt met vermogensbeheer. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Petercam en een cel "Private Banking" opgericht binnen het Landbouwkrediet. Sindsdien kunnen vermogende klanten bij het Landbouwkrediet terecht voor discretionair vermogensbeheer. De activiteit kende een versnelde start door de komst van 5.000 vermogende klanten van de noodlijdende bank Kaupthing Belgium, in februari 2009.

 

Luc Versele: "2009 wordt beslist nog een moeilijk jaar voor de hele banksector. Het Landbouwkrediet zal verder de nadruk leggen op een duurzame vertrouwensrelatie met zijn klanten: de land- en tuinbouwers, de particulieren, de ondernemingen en de professionelen. Fidelio wordt ook in 2009 in dat opzicht heel belangrijk. Wij willen ons beleid van gestage en voorzichtige groei en doordachte diversificatie verderzetten en ons op die manier wapenen tegen de storm."

 

Commercieel resultaat van Landbouwkrediet bank

Landbouwkrediet Bank boekt in 2008 opnieuw een recordproductie kredieten: meer dan 1,5 miljard euro, dit is een stijging van 9,6 % ten opzichte van het reeds uitzonderlijk jaar 2007. De stijging situeert zich in alle subsegmenten, met een piek voor de particulieren. Het woonkrediet werd vorig jaar in de kijker gezet en dat heeft zijn effect niet gemist: we noteren hier een stijging van bijna 33 %. Ook de kredieten aan de ondernemingen (+ 9,5%) en aan de landbouw (+ 13,2 %) boeken een mooie vooruitgang. De kredieten aan de grote ondernemingen zijn goed voor een toename van 13,8 %. De grootste klim wordt genoteerd in het segment van de leningen op afbetaling (+49,5 %).

 

De omloop kredieten heeft de kaap van 5 miljard euro overschreden, dankzij een aangroei met 14,6 %.

 

De stijging van de toegestane woonkredieten weerspiegelt zich ook in een stijging van het aantal klanten: 1 woonkrediet op 2 wordt afgesloten door een nieuwe klant.

 

Het Fidelio-concept, een moderne invulling van de coöperatieve gedachte, won in 2008 verder aan belang: het aantal coöperatoren steeg tot 117.000. Fidelio-klanten of coöperatoren zijn allemaal klanten die kiezen voor een duurzame relatie met hun bankier, klanten die kiezen voor zekerheid en betrouwbaarheid. Het Landbouwkrediet betrekt deze groep klanten extra bij alles wat gebeurt in de bank. De Fidelio-klanten krijgen regelmatig een nieuwsbrief waar ze heel wat productinformatie vinden, maar ook algemene informatie over de bank, over hun geld én speciale voordelen voor hen als Fidelio-lid.

 

Het aantal zichtrekeningen stijgt met 9,0 %, het aantal bankkaarten met 14,5 %.

 

De klantendeposito's stijgen verder met 11,8 % en komen uit op 4,9 miljard euro. De uitschieters hier zijn de termijnrekeningen die een overweldigend succes kenden naar aanleiding van de campagne rond de termijnrekening op 5 maanden, waarvan Belgisch kampioen Sven Nys het uithangbord was. Deze campagne was een schot in de roos en deed de termijnrekeningen met 74,2 % de hoogte in schieten. Ook de omloop van de zichtrekeningen groeit met 6,3 %, dit hangt nauw samen met de stijging van het aantal klanten. De klassieke spaarboekjes blijven het goed doen, met een stijging van 9,5 %.

 

Het Landbouwkrediet beschikt over 251 agentschappen, gerund door zelfstandige agenten. Daar kunnen de klanten terecht bij hun vertrouwenspersoon voor persoonlijk en op maat gesneden advies. De persoonlijke aanpak, de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de agenten zijn van oudsher de troeven van het Landbouwkrediet. Dankzij het Fidelio-concept, dat in 2006 gelanceerd werd, wordt de vertrouwensrelatie extra benadrukt. In 2008 jaar lanceerde het Landbouwkrediet de groene gsm, waarop klanten hun agent op elk moment kunnen bellen met vraag om advies. Bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn dus geen holle woorden.

 

Het Landbouwkrediet breidt ook de andere kanalen van dienstverlening uit, om de klant snel en efficiënt te helpen op de manier die zijn voorkeur geniet. Zo ging de bank verder met de installatie van de selfbanks, Cash&More, bij de agentschappen van het Landbouwkrediet of van Europabank of op centraal gelegen plaatsen. Op 31/12/2008 konden klanten en niet-klanten op 119 plaatsen in het land geld afhalen en bankverrichtingen uitvoeren via een Cash&More van het Landbouwkrediet. Ook de thuisbank van het Landbouwkrediet, Crelan-online.be kent een stijgend succes: bijna 70 % van alle overschrijvingen gebeurt vandaag elektronisch. De bank heeft het voorbije jaar geïnvesteerd in een verdere performantie en een nog hogere veiligheid van Crelan-online.be.

Kerncijfers en financieel resultaat Groep Landbouwkrediet

De deposito's van de cliënteel van de Groep Landbouwkrediet stijgen met 13,1 % en de kredieten aan de cliënteel maken een gelijkaardige fraaie sprong van 13,6 %.

 

Het bankproduct van de Groep stijgt met 5,2 % tot 255,6 miljoen euro. Eens te meer werden de kosten goed onder controle gehouden; ze stegen, rekening houdend met een groter personeelsbestand dan in 2007, slechts met 3,7 % en bedragen 164,4 miljoen euro. Hierdoor daalt de Cost Income Ratio andermaal en komt uit op 64,3 %.

 

Het brutobedrijfsresultaat van de Groep bedraagt 91,3 miljoen euro, dit is een stijging van 8,1 %. De waardeverminderingen worden beïnvloed door de afwaardering van een Lehman-obligatie, de aanpassing van de provisioneringsregels aan de normen van IFRS en Bazel II en zijn ook toe te schrijven aan de waardeverminderingen op de kredietportefeuille. Ook de Groep Landbouwkrediet voelt de eerste gevolgen van de economische recessie op het betaalgedrag van de klanten.

Het geconsolideerd nettoresultaat in IFRS van de Groep Landbouwkrediet bedraagt 34,50 miljoen euro, wat als zeer geruststellend mag worden beschouwd. Alle entiteiten van de Groep hebben positief bijgedragen tot dit resultaat.

 

Geconsolideerde cijfers in IFRS Groep Landbouwkrediet op 31/12/2008

(miljoen EUR) 2008
Totaal Activa 8.335,81
Totaal Verplichtingen 7.813,38
Eigen vermogen (incl. coöperatief kapitaal) 522,43
Nettoresultaat 34,50

 

Ratio’s 2008 Groep Landbouwkrediet

Cost Income Ratio 64,29 %
Loan Loss Ratio 0,51 %
CAD 10,43 %

Evolutie van de Groep Landbouwkrediet 2003 - 2008

Sinds het Franse Crédit Agricole in 2003 het aandeelhouderschap van het Landbouwkrediet is komen versterken, heeft de bank een evolutie van groei, ontwikkeling en diversificatie gekend:

  • 2004: Europabank, met haar stedelijk kantorennet wordt in de Groep verwelkomd

  • 2005: de grootste onlinebank van België, Keytrade Bank, komt de Groep versterken

  • 2007: oprichting van Landbouwkrediet Verzekeringen

  • 2008: start van de tak Vermogensbeheer

  • 2009: overname van de private-bankingklanten Kaupthing Belgium

 

Vandaag is het Landbouwkrediet als universele bank met een volledig gamma producten en diensten en 520.000 klanten, een waardig alternatief voor de grote banken.

 

Voortbouwend op het coöperatieve gedachtegoed heeft het Landbouwkrediet steeds gestreefd naar winstoptimalisatie, niet naar winstmaximalisatie. Via een gestage groeidiversificatie worden de soliditeit en de solvabiliteit van de Groep versterkt. De Groep waakt erover dicht bij de klanten, de medewerkers en de aandeelhouders te staan en een sociale dimensie in het bankieren te verankeren.

 

Het Landbouwkrediet draagt waarden als persoonlijkheid, hartelijkheid en duurzame klantenrelaties hoog in het vaandel. Fidelio, de moderne vertaling van dit coöperatieve gedachtegoed, staat garant voor trouwe relaties tussen de bank en haar coöperatoren.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent