Persbericht

Landbouwkrediet en Geert Noels lanceren Crelan Fund Econofuture

14 oktober 2010

Landbouwkrediet en Geert Noels lanceren Crelan Fund Econofuture

Crelan Fund EconoFuture is de eerste bevek ontwikkeld en uitgegeven door Landbouwkrediet, geïnspireerd op de principes van Econoshock en beheerd door EconowealthLuc Versele, CEO van Landbouwkrediet: “Er moeten lessen getrokken worden uit de financiële en economische crisis. Een van de lessen is dat transparante informatie en communicatie van het grootste belang zijn. In het verleden gebeurde het wel eens dat klanten gesofisticeerde producten kochten waarvan ze niet wisten wat er mee gebeurde. De klanten moeten beter ingelicht worden over de producten die ze kopen en over de evolutie die dat product, ook na de aankoopdatum, doormaakt. Ook moet gestreefd worden naar langetermijnaantrekkelijkheid en niet naar korte-termijngewin.

Landbouwkrediet heeft dat begrepen en ik ben dan ook verheugd om hier vandaag in “Living Tomorrow” ook voor meer gesofisticeerde financiële producten een nieuw, eigentijds concept van bankieren te kunnen voorstellen.

Landbouwkrediet lanceert op 2 november Crelan Fund EconoFuture, een bevek die, zoals de naam het zegt, gericht is op toekomstige duurzame en rendabele kapitaaloptimalisatie en die zich hiervoor inspireert op de principes van de bestseller van Geert Noels, Econoshock. Het uitgangspunt is transparante communicatie, dus geen ingewikkelde uitleg voor enkelen, maar toegankelijke, periodieke toelichting voor iedereen die in de bevek instapt. Het is de eerste bevek die beheerd wordt door Econowealth, de vermogensbeheerder van het financieel-economisch kenniscentrum Econopolis.

Het gaat om een toekomstgericht en innovatief concept voor beleggers die transparante en duurzame producten verwachten. Op die verwachting wil Landbouwkrediet inspelen. Samen met Geert Noels en Econopolis hebben we het eerste compartiment van een nieuwe generatie beveks ontwikkeld die beantwoorden aan de terechte roep om verandering.”

Geert Noels, CEO van Econopolis: “De huidige financiële en economische crisis laat niemand onberoerd. Er is behoefte aan vernieuwing, nieuwe initiatieven, nieuwe financiële producten, die ontstaan vanuit een reflectie van de fouten die tot deze crisis leidden, die een antwoord bieden op de kritiek van intransparantie, belangenconflicten en ondoorzichtige kostenstructuren van de traditionele beleggingsproducten.

Daarom hebben wij met Econowealth besloten om een bevek te lanceren die gebaseerd is op de heilige principes van Econopolis: duurzaamheid, transparantie, kapitaalbehoud, generationeel beleggen, geen benchmarks. Hiervoor zijn we in zee gegaan met Landbouwkrediet, de coöperatieve bank op mensenmaat die de waarden van duurzaamheid en transparantie ingeschreven heeft in haar beleid en elke dag uitdraagt naar haar klanten. Onze eerste bevek is dus het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen Landbouwkrediet en Econopolis en trekt resoluut de kaart van de toekomst. Hij werd dan ook Crelan Fund EconoFuture gedoopt.”


CRELAN FUND ECONOFUTURE


Landbouwkrediet lanceert op 2 november Crelan Fund EconoFuture, het eerste Belgische bevekcompartiment waarvan de investeringsfilosofie consequent is gebaseerd op duurzaamheid en transparantie.

Wat maakt Crelan Fund EconoFuture zo bijzonder ? De bevek neemt afstand van een aantal traditionele karakteristieken van beleggingsfondsen, zoals rudimentaire geografische en sectorale selectiecriteria of benchmarks. Het is de visie die Geert Noels ontwikkeld heeft in zijn bestseller Econoshock, die als basis dient voor het beheer van deze innovatieve bevek.

De nieuwe bevek werd gecreëerd en wordt gelanceerd door Landbouwkrediet. Crelan Fund EconoFuture wordt beheerd door Econowealth, de vermogensbeheerder van het financieel economisch kenniscentrum Econopolis.

 DE GROTE PRINCIPES

Duurzaamheid


Crelan Fund EconoFuture hanteert een positieve, toekomstgerichte benadering. Het selecteert immers uitsluitend bedrijven en financiële producten die een duurzame aanpak huldigen, die gericht zijn op de economie van morgen, met respect voor de mens en zijn omgeving.


Transparantie


Crelan Fund EconoFuture wil het toonbeeld van openheid zijn.

Wie belegt in Crelan Fund EconoFuture, kan onder meer rekenen op:

  • dagelijkse updates op het internet over de samenstelling en de stand van de portefeuille
  • commentaren en inzichten van de fondsbeheerder, die geregeld worden gepubliceerd
  • de mogelijkheid om vragen te richten aan het team dat het fonds beheert

Kapitaalbehoud


De samenstelling van Crelan Fund EconoFuture kan in verregaande mate worden aangepast aan de conjunctuur. Dit biedt Crelan Fund EconoFuture de mogelijkheid om het belegde kapitaal maximaal te beschermen:

  • het gedeelte dat wordt belegd in aandelen evolueert tussen 0% en 60%
  • het vastrentend gedeelte evolueert tussen 40% en 100%.


Wanneer de aandelenmarkten erg volatiel zijn, kan de beheerder van het compartiment de tegoeden daar volledig uit terugtrekken en een veilige toevlucht zoeken in vastrentende waarden van bedrijven, instellingen en staten die weinig risico inhouden.

Een conservatief beheer in woelige tijden creëert immers zuurstof, en die zal nadien worden gebruikt wanneer het opnieuw opportuun wordt om een aanzienlijk gedeelte van de beschikbare middelen in de aandelenmarkten te investeren.


Generationeel beleggen


Crelan Fund EconoFuture heeft een langetermijnhorizon. Het is een spaarfonds voor wie aan later denkt, een investering voor de volgende generatie. Tegelijk betekent ‘generationeel beleggen’ dat Crelan Fund EconoFuture zal beleggen in bedrijven met een langetermijnstrategie. Internationale ondernemingen die de leiders zullen zijn van de nieuwe economie van de toekomst: duurzaam, groen, wereldwijd georiënteerd en met een langetermijnvisie.


Geen benchmarks


Crelan Fund EconoFuture houdt zich ver van benchmarks die het risicoprofiel van het fonds vergroten en beheerders aanporren extra risico’s te nemen. Beter doen dan de vastrentende bankproducten is het uitgangspunt. En het belegde kapitaal zoveel mogelijk beschermen tegen de grote schokken die onze economie en onze financiële markten nog te verwerken zullen krijgen.

Benchmarks leiden ook tot situaties waarin fondsenbeheerders slechte resultaten rechtvaardigen met het argument dat ze minder slecht zijn dan het marktgemiddelde.

Crelan Fund EconoFuture verwerpt dit model. Het compartiment streeft naar het best mogelijke rendement, maar ook naar het behoud van het belegde kapitaal op het ogenblik dat de economie en de financiële markten een schok te verwerken krijgen.


CRELAN FUND ECONOFUTURE EN LANDBOUWKREDIET


Landbouwkrediet is een coöperatieve bank op mensenmaat waar gezond verstand en een strikt risicobeheer van oudsher primeren op de jacht op snelle winsten. De bank heeft een duidelijke langetermijnvisie en een solide kapitaalstructuur. Door dit alles is Landbouwkrediet een van de banken die ongehavend uit de financiële crisis zijn gekomen.

De samenwerking tussen Econowealth en Landbouwkrediet rond een duurzaam en transparant product is dan ook heel natuurlijk. De codewoorden van het product lopen perfect gelijk met de waarden die Landbouwkrediet als coöperatieve bank uitdraagt.


INSCHRIJVING

Inschrijven op Crelan Fund EconoFuture kan enkel bij de Groep Landbouwkrediet.
Vanaf 2 november kan ingeschreven worden:

  • in alle agentschappen van Landbouwkrediet
  • via Landbouwkrediet Direct, het internetverkoopkanaal van Landbouwkrediet dat diezelfde dag gelanceerd wordt of
  • via de onlinebank Keytrade Bank, dochter van Landbouwkrediet.

LANDBOUWKREDIET DIRECT


Op 2 november lanceert Landbouwkrediet niet alleen een innovatief product, diezelfde dag pakt de bank ook uit met een nieuwe website en een nieuw online verkoopkanaal. Geheel in de lijn van het transparantiebeleid zal de vernieuwde website www.landbouwkrediet.be meer informatie bevatten (product- en bancaire informatie, informatie per doelgroep, institutionele informatie,…) en zal die ook de toegangspoort zijn tot Landbouwkrediet Direct. Vanaf die datum zal de bank de mogelijkheid bieden om volledig online een rekening en een spaarboekje te openen. Crelan Fund EconoFuture wordt ook een van de eerste producten waarop online ingeschreven kan worden.

Met Landbouwkrediet Direct wil Landbouwkrediet een complementair kanaal aanbieden, naast het klassieke verkoopkanaal met de zelfstandige agenten.

Luc Versele: “Ons net met zelfstandige agenten is zeer waardevol. De Landbouwkrediet-agenten staan midden in de leefwereld van onze klanten, ze voelen wat er leeft, ze zijn gemakkelijk bereikbaar en hebben een persoonlijke band met onze klanten. Zij zijn de verpersoonlijking van onze bank op mensenmaat en dat willen wij in de toekomst zeker zo houden.
 

Aan de andere kant hebben wij vastgesteld dat onze bank op heel wat plaatsen in het land niet vertegenwoordigd is en dat er bij een bepaalde groep mensen een grote vraag bestaat om online alle bankverrichtingen te kunnen uitvoeren op een moment dat het hen goed past. Om hierop een antwoord te bieden, hebben wij Landbouwkrediet Direct ontwikkeld. Wij hopen met onze onlinebank een groter publiek te bereiken en een nog vollediger service te kunnen aanbieden.”


__________________________________________________________________________________OVER DE GROEP LANDBOUWKREDIET
De Groep Landbouwkrediet is samengesteld uit vier entiteiten die volledig complementair zijn: de coöperatieve bank Landbouwkrediet en haar drie dochters, Landbouwkrediet Verzekeringen, de nichebank Europabank en de onlinebank Keytrade Bank.
Landbouwkrediet is een solide bank die een ruim aanbod aan bancaire en verzekeringsproducten en -diensten aanbiedt.
De Groep Landbouwkrediet kan rekenen op de inzet van twee sterke aandeelhouders, de Belgische coöperatieve Kassen, Lanbokas en Agricaisse (50%), en het Franse Crédit Agricole, meer in het bijzonder de Regionale Kassen Crédit Agricole Nord de France en Crédit Agricole Nord Est (50%), die Landbouwkrediet steunen in de realisatie van zijn ambities.

Groep Landbouwkrediet =
1.830 medewerkers, 300 agentschappen, 570.000 klanten, 137.000 coöperatoren.
www.landbouwkrediet.be

Perscontact:
Isabelle D’haeninck, Verantwoordelijke Institutionele en Interne Communicatie
Groep Landbouwkrediet, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
Tel. + 32 (0) 2 558 72 75 of + 32 (0) 558 73 81
communicatie@landbouwkrediet.be


OVER ECONOWEALTH
Econowealth is de vermogenspoot van het financieel-economisch kenniscentrum Econopolis. Econowealth is een door de CBFA erkend vermogensbeheerder en beleggingsadviseur en begeleidt grote patrimonia, beheert middelgrote vermogens en een selectief aantal ‘nieuwe generatie’-beleggingsfondsen. Het Crelan EconoFuture Fund is het eerste unieke fonds van de ‘nieuwe generatie’ beleggingsproducten die zich onderscheiden door hun transparantie, doorzichtige kostenstructuur en duidelijke strategie.
www.econopolis.be/econowealth
Perscontact:
Geert Wellens
Econowealth NV
Tel. + 32 (0) 477 50 47 53
geert.wellens@econopolis.be


OVER GEERT NOELS
Geert Noels is stichter, CEO en chief Economist van Econopolis NV. In zijn professionele leven volgt hij sinds jaren de internationale economie en de financiële markten. Hij is verder columnist bij het economische weekblad Trends en de Franstalige tegenhanger Tendances.  De afgelopen jaren groeide hij uit tot een bekende opiniemaker over financiële en economische onderwerpen. Hij is een veelgevraagd spreker over economie en beleggen.
www.econopolis.be

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent