Print

Financieringsverzekering

Bijkomende bescherming voor uw autolening, lening op afbetal

In het geval dat een ontlener overlijdt, betaalt een financieringsverzekering het nog niet betaalde deel terug van:

  • autoleningen
  • leningen op afbetaling
  • groene leningen

- ...

- ...

- ...

Kenmerken

De financieringsverzekering kan worden afgesloten tot de leeftijd van 55 jaar. De looptijd is meestal identiek aan de looptijd van de lening die ze verzekert . In de praktijk betekent dit 12 tot 120 maanden.

Een financieringsverzekering betaalt naast het kapitaal ook de nog verschuldigde intresten terug als de kredietnemer overlijdt tijdens de looptijd van de lening.

Een financieringsverzekering komt niet in aanmerking voor fiscale voordelen.

Premies

Voor de betaling van de premie van uw schuldsaldoverzekering, hebt u tal van mogelijkheden:

  • eenmalige premie
  • spreiding van de betalingen:  over 2/3 van de looptijd van uw krediet, of over de hele looptijd.

Als u opteert voor gespreide betalingen hebt u voor uw jaarlijkse premies de keuze uit:

  • eenmalige betaling
  • maandelijkse betalingen
  • driemaandelijkse betalingen
  • zesmaandelijkse betalingen

 

Onmiddellijke dekking overlijden door ongeval

Drie maanden na de onderschrijving van een financieringsverzekering wordt de dekking effectief.

In het geval van een overlijden door ongeval geldt deze wachtperiode evenwel niet. Deze dekking gaat al onmiddellijk in vanaf de dag volgend op de onderschrijving van de verzekering.

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent