Print

Tandem-schuldsaldoverzekering

Exclusieve en voordelige formule als uw premies niet in aanm

Een Tandem-schuldsaldoverzekering is een variant op de klassieke schuldsaldoverzekering voor 2 kredietnemers.

De Tandem-schuldsaldoverzekering betaalt dus ook het nog niet openstaande bedrag van een woonkrediet integraal terug als één van beide  kredietnemers overlijdt.  Ze is een voordelige oplossing voor kredietnemers die geen belastingvermindering genieten op hun verzekeringspremies. 

Op de Tandem-schuldsaldoverzekering van Landbouwkrediet Verzekeringen geniet u bovendien tot 4 maanden gratis een dekking tegen overlijden door ongeval.

- ...

- ...

- ...

Kenmerken

Een Tandem-schuldsaldoverzekering is een formule die Landbouwkrediet Verzekeringen heeft ontwikkeld voor woonkredieten:

  • met 2 kredietnemers
  • die niet in aanmerking komen voor fiscaal voordeel op de schuldsaldoverzekeringspremies

Omdat de kredietnemers de premies niet fiscaal in mindering brengen, kunnen ze één verzekering op naam van beiden afsluiten. En dat is nu eenmaal goedkoper dan twee afzonderlijke verzekeringen.

De Tandem-schuldsaldoverzekering betaalt het openstaande kredietsaldo 100%  terug als een van beide kredietnemers overlijdt.

Premies

Voor de betaling van de premie van uw schuldsaldoverzekering, hebt u tal van mogelijkheden:

  • eenmalige premie
  • spreiding van de betalingen:  over 2/3 van de looptijd van uw krediet, of over de hele looptijd.

Als u opteert voor gespreide betalingen hebt u voor uw jaarlijkse premies de keuze uit:

  • eenmalige betaling
  • maandelijkse betalingen
  • driemaandelijkse betalingen
  • zesmaandelijkse betalingen

 

Tijdelijke dekking overlijden gratis

Landbouwkrediet Verzekering biedt bij de ondertekening van het verzekeringsvoorstel gratis een dekking tegen overlijden door ongeval aan. Die blijft geldig tot op het ogenblik dat uw verzekeringspolis effectief van kracht wordt met een maximum van 4 maanden.

Als de kredietnemer vóór de invoegetreding van de polis overlijdt door een ongeval, krijgen de erfgenamen het verzekerd bedrag gestort. Zo kunnen zij het project tot een goed einde brengen.

Bijkomende dekkingen

Voor nog meer bescherming kunt u uw Tandem-schuldsaldoverzekering uitbreiden met:

  • een blijvende dekking ‘ongeval’: een bijkomende vergoeding wordt gestort als het overlijden het gevolg is van een ongeval
  • een dekking ‘overlijden beide verzekerden’: een bijkomende vergoeding als beide kredietnemers binnen het jaar overlijden

Beheer uw rekeningen online

Zoek uw agent