De grote zakgeldenquête

Maak uw huiswerk voor het onderhandelen

Uw kinderen zijn een jaartje ouder én wijzer, dus komt het onderwerp ‘zakgeld’ vroeg of laat opnieuw ter sprake. En dus kan u maar beter voorbereid zijn! Daarom pakt Crelan uit met de resultaten van de GROTE ZAKGELD ENQUÊTE.

Begin augustus lanceerden we via Facebook een oproep: hoeveel zakgeld geeft u eigenlijk aan uw kinderen? Een maand later hebben we al heel wat enthousiaste antwoorden binnen. Ruim 1500 Facebook-fans wilden hun zakgeld met ons delen. (Niet letterlijk natuurlijk.) Wat valt er op als we deze cijfers onder de loep nemen?

Er is maar één regel: ‘er is géén regel’

Zakgeld is iets persoonlijks. Het perfecte gemiddelde bestaat niet want ‘parents know best’. U weet zelf wanneer uw kind toe is aan zakgeld en met welke som het kan omgaan. De resultaten van onze enquête tonen bijvoorbeeld aan dat de verschillen gigantisch zijn: in de leeftijdsgroep van 6 tot 17 jaar geven ouders van 0 euro tot maar liefst 300 euro zakgeld.

Het gemiddelde bedrag over alle leeftijden heen is 44 euro per maand. Maar door de hoge uitschieters, geeft het gemiddelde een vertekend beeld. De meeste kinderen die zakgeld krijgen, krijgen een bedrag tussen de 20 en 29 euro per maand.

Enkele opvallende resultaten

 • Verrassend veel kinderen (één derde tot één zesde) krijgen helemaal geen zakgeld, ook als ze al wat ouder zijn. Zo krijgen bijvoorbeeld liefst 15% van de kinderen tussen 13 en 15 jaar geen zakgeld.
   
 • Op elke leeftijd zijn er kinderen die maandelijks 200, 250 of 300 euro krijgen. Maar het overgrote deel van de jeugd krijgt minder dan 100 euro per maand, ongeacht de leeftijd. De meeste kinderen die zakgeld krijgen, krijgen 20 à 29 euro per maand.
   
 • Het gemiddelde bedrag neemt lichtjes toe met de leeftijd, maar minder dan verwacht. Ook iets oudere kinderen zitten meestal in de klasse 20 - 29 euro.
   
 • De Waalse resultaten verschillen nogal van de Vlaamse. In totaal namen minder Franstaligen deel aan de enquête en verhoudingsgewijs geven meer respondenten in Wallonië géén zakgeld. Wie daarentegen wel zakgeld geeft in Wallonië, geeft gemiddeld meer dan in Vlaanderen.
   
 • Vanaf de leeftijd van 18 jaar worden de bedragen significant hoger. Op dat moment gaan veel kinderen verder studeren en moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over het onderhoudsgeld (eten, kot, studiemateriaal, enz.) De leeftijdsgroep > 18 nemen we niet op in onze grafieken om te vermijden dat we appelen met peren vergelijken.
Zakgeld 6 jaar

Resultaten per leeftijdsgroep

Zakgeld 7 jaar
Zakgeld 8 jaar
Zakgeld 9 jaar
Zakgeld 10 jaar
Zakgeld 10 jaar
Zakgeld 12 jaar
Zakgeld 13 jaar
Zakgeld 14 jaar
Zakgeld 15 jaar
Zakgeld 16 jaar
Zakgeld 17 jaar

Wacht u met zakgeld tot zoon- of dochterlief ernaar vraagt? Dat is één tactiek. Maar zakgeld is vooral een goed idee van zodra uw kind de waarde van geld kan inschatten. Vanaf 6 jaar krijgt twee derde van de kinderen volgens onze enquête zakgeld, en dat percentage neemt de volgende jaren ook nog toe. Op 17 jaar krijgen bijna 9 op de 10 pubers zakgeld.

Vanaf 12 jaar is een eerste bankrekening mogelijk en bij Crelan zelfs gratis. Met een vast maandelijks bedrag aan zakgeld en een eigen rekening leren kinderen omgaan met geld en  gaan ze de waarde ervan appreciëren. Maak wel duidelijke afspraken met uw kind wat het met het zakgeld mag doen. Hoeveel u geeft, is uiteindelijk minder belangrijk. Succes!