Een snoezelruimte dankzij Crelan Foundation

De organisatoren van het Mpi-internaat 3master in Beerse kregen de steun van Crelan  Foundation voor de inrichting van een snoezelruimte voor kinderen met een beperking.

De organisatie wou in de Antwerpse Kempen een snoezelruimte inrichten voor haar internaatbewoners tussen de 3 en de 21 jaar. Met een dergelijke ruimte kunnen ze voor kinderen met een beperking sensomotorische- en gevoelsactiviteiten organiseren. Met de € 7.510,95 die door Crelan Foundation is gedoneerd, konden heel wat onderdelen van de snoezelruimte worden aangekocht, zoals een sneeuwpaneel, een schommelstoel en een interactieve dieptespiegel.