Plant a Tree : Crelan Foundation plant 2.479 bomen

Plant a tree

In 2021 is Crelan een partnerschap aangegaan met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij (KBBM) om herbebossingsprojecten op verschillende plaatsen in België te ondersteunen. Herbebossing speelt een belangrijke rol bij het herstel van ons milieu, omdat bomen niet alleen de fauna en flora herstellen, maar ook schadelijke gassen terugdringen.

Daarom is de bijdrage van Crelan Foundation aan de actie "Plant a tree" van Crelan niet alleen een sterk signaal, maar ligt zij ook in de lijn van de projecten die de foundation wenst te steunen en van de waarden die zij verdedigt.

Dit jaar zal Crelan, in het kader van haar partnerschap met de KBBM, voor elke toegekende ECO-energiefinanciering de kosten voor het planten van een aantal bomen voor haar rekening nemen.

Crelan Foundation van haar kant heeft zich ertoe verbonden de aanplant van 2.479 bomen te financieren voor een bedrag van € 14.997,95.

In 2021 zal Crelan in totaal 8.479 bomen hebben geplant.