Mede-eigenaar van uw bank worden !

Zetzl Crelan

Crelan-klanten hebben de mogelijkheid om coöperatieve aandeelhouder te worden van hun bank en daardoor voor een stuk mede-eigenaar te worden.  
U wordt coöperatief aandeelhouder door in te schrijven op coöperatieve aandelen van CrelanCo cvba.
Deze coöperatieve aandelen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Hun looptijd is onbeperkt.
De karakteristieken van de coöperatieve aandelen die door CrelanCo worden uitgegeven, wijken af van de kenmerken van beursgenoteerde aandelen.

Vaste waarde

De coöperatieve aandelen van CrelanCo hebben een vaste waarde van
€ 12,40 per aandeel. Met dit type van aandelen weet u dus vooraf dat u op het ogenblik dat u uw aandelen weer verkoopt, exact hetzelfde bedrag zult terugkrijgen als het bedrag dat u erin hebt geïnvesteerd. Er zijn m.a.w. geen koersevoluties met daarbij aansluitende winsten of verliezen. Kapitaalverlies is enkel mogelijk wanneer de uitgever in financiële problemen zou komen - zie hiervoor de risico’s verbonden aan coöperatieve aandelen.

Minimum- en maximumbedrag voor inschrijvingen

Wanneer u coöperant van Crelan wordt, dient u tenminste op 10 aandelen in te schrijven. Dit stemt overeen met een investering van € 124.
Het maximumbedrag dat kan worden geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, bedraagt € 4.005,20 (323 aandelen).